نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اعتراض هاي خياباني در سياتل عليه خشونت پليس آمريكا


تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

صدها نفر از مردم شهر سياتل در ايالت واشنگتن آمريكا در اعتراض به خشونت پليس اين كشور تظاهرات كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه آمريكايي سياتل تايمز، صدها نفر ازمردم شهر سياتل در ايالت واشنگتن با الهام گرفتن از قيام مردمي در مصر عليه خشونت پليس در آمريكا تظاهرات كردند و خواستار قيام مردم آمريكا براي مقابله با اقدامات خشونت آميز نيروهاي پليس شدند.شركت كنندگان در اين تظاهرات درخواست كردند ماموران پليسي كه اعمال خشونت آميزي نسبت به شهروندان از خود نشان مي دهند و آنان را در حد مرگ كتك مي زنند كه گاهي به قتل آنان منجر مي شود محاكمه كنند. تظاهركنندگان شعار مي دادند «خشونت پليس در سياتل امري عادي شده»، «با پليس هاي خشن مقابله كنيد»، مردم بايد به پا خيزند و عليه خشونت پليس بايستند.
 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3161&tab=rooz