نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پيشدستي بر اعلام تصميم هيئت حقوقي درباره تكليف دانشگاه آزاد؟!


تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

برخي شنيده ها از تمايل هيئت موسس دانشگاه آزاد در برابر تغيير رئيس اين دانشگاه حكايت مي كند.
به گزارش افكار نيوز، پس از آن كه اختلاف بر سر مديريت دانشگاه آزاد ميان اين دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدت گرفت، تصميم گيران دانشگاه (هيئت موسس) به فكر كاهش فشارها از دانشگاه آزاد افتادند و ظاهرا به اين نتيجه رسيده اند كه تغيير مديريت اين دانشگاه مي تواند بخشي از فشارها را كاهش داده و به انتقادات شديد پايان دهد. از سوي ديگر برخي نارضايتي ها در بدنه دانشگاه آزاد نسبت به مديريت طولاني جاسبي باعث شده است تا تصميم به تغيير جاسبي شكلي جدي تر به خود بگيرد.
عبدالله جاسبي از سال 1361 (به مدت 28 سال) رياست دانشگاه آزاد را در اختيار دارد.
در همين حال «پارسينه» گزارش داد كه مذاكراتي از سوي هيئت ياد شده مذاكره اي با حميد ميرزاده (رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمي) صورت گرفته است. يادآور مي شود به دنبال ادعاي وقف دانشگاه آزاد از سوي هيئت موسس و متقابلاً مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي براي دوره اي شدن رئيس اين دانشگاه و تشكيل هيئت امناي جديد- به خاطر از رسميت افتادن هيئت موسس و عدم حضور برخي از اعضا آن در جلسات هيئت موسس- كه با دخالت جنجالي مجلس نيز همراه شد، موضوع از سوي رهبر انقلاب به هيئتي حقوقي و فقهي با مسئوليت آيت الله صادق آملي لاريجاني ارجاع شد تا اين هيئت درباره مشروع و قانوني بودن يا نبودن وقف انجام گرفته اظهارنظر كند، گفته مي شود اغلب اعضاي اين هيئت وقف انجام گرفته را غيرمنطبق با موازين شرعي و حقوقي دانسته اند.
سرمايه و املاك دانشگاه آزاد 250 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه اغلب از سرمايه هاي مردمي يا عمومي واگذار شده از سوي نظام مي باشد و طبيعتا حسابرسي و نظارت مالي و اجرايي دقيق بر اين بنگاه بزرگ عمومي ضرورت دارد. پيش از اين يكي از اعضاي هيئت موسس مدعي شده بود دانشگاه آزاد مال خودمان است و مي توانيم به واسطه وقف آن را به فرزندانمان واگذار كنيم! در همين حال تلاش هايي براي فشار به هيئت حقوقي و تحت تاثير قرار دادن نظر نهايي آن در جريان است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=325&tab=rooz