نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
انکار دوباره امام زمان (عج) از سوی گنجی این بار به بهانه دفاع از جریان انحرافی
سرویس سیاسی مفیدنیوز :: اکبرگنجی این بار و به بهانه دفاع از جریان انحرافی که در دولت لانه کرده به انکار امام زمان (عج) پرداخته و مدعی شد:« در قرآن هیچ سخنی از موجودی به نام امام زمان، فرزند امام یازدهم شیعیان نیست.»

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰

اکبر گنجی به بهانه طرح برخی مسائل درباره ارتباط جریان انحرافی در دولت با اجنه دوباره امام زمان را انکار کرد.
گنجی که پیش از این نیز وجود امام زمان (عج ) را منکر شده و بدون اشاره به ادله متقن روایی و قرائن محکم قرآنی مدعی شده بود که هیچ دلیلی بر وجود حضرت وجود ندارد این بار نیز به دروغ مدعی شد:« در قرآن هیچ سخنی از موجودی به نام امام زمان، فرزند امام یازدهم شیعیان نیست. به همین دلیل اهل تسنن و شیعیان غیر دوازده امامی به وجود امام دوازدهم شیعیان باور ندارند.لذا می توان مسلمان یا شیعه بود و به وجود امام زمان باور نداشت.»
این در حالی است که تمام اهل سنت به وجود امام زمان اعتقاد دارند و در برخی صحاح سته معتبرترین کتب روایی این جماعت حتی بابی به نام مهدی وجود دارد که حکایت از باورمندی آنها به این مساله است.
وی و همفکرانش که در جریان انتخابات سال 88 رقیب کاندیداهای مورد نظر خود (احمدی نژاد) را به رمالی و کف بینی و ارتباط با اجنه متهم می کردند، با عیان شدن مسائلی درباره ارتباط جریان انحرافی دولت با اجنه در مقام دفاع از دولت برآمده و نوشت:« پرسش این است: آیا جن گیری اشکال دارد و جرم است؟ آیا استفاده ی از اجنه در قلمرو سیاسی جرم است؟ اگر کمک گرفتن از موجودات رازآلود اشکالی نداشته باشد، که ندارد- برای اینکه ارتباط با موجودات رازآلود اساس دین است- استفاده آقای احمدی نژاد و یارانش از اجنه و امام زمان هم نباید هیچ اشکالی داشته باشد.»
وی در ادامه انتقاد های دلسوزانه اصولگریان از دولت در هفته های اخیر درباره کنار گذاشتن جریان انحرافی از بدنه آن را، پافشاری علماء به ماندن در قدرت تعبیر کرده و گستاخانه مدعی شده است:« استفاده فقیهان از امام زمان و ائمه نیز در مقاله "اسلام درآمدزا و قدرت ساز، معجزه ی فقیهان" بازگو شده است. فقیهان در جن گیری و ارتباط با اجنه هم پیش قدم بوده اند. فقیهان که شاهد ربودن امام زمان از سوی رقبای خود هستند، جبهه مقابل را به جن گیری و رمالی متهم می سازند تا امام زمان را از چنگ آنان درآورند.مسأله،مسأله قدرت است. ارتباط با عالم غیب و موجودات رازآلود،مدعی را "قدرتمند" می سازد. روحانیت فقط و فقط به دنبال آن است تا این ارتباط در "انحصار" خودش باشد.»
گفتنی است، در طول تاریخ علما راستین همواره در مقابل صاحبان قدرت و در کنار مردم می ایستاده اند و خود در فقیرانه ترین حالت زیست می کرده اند و ارتباط آنها با امام زمان نیز موضوع تازه ای نیست و نمونه های فراوانی از یاری و دست گیری و ارتباط امام زمان با آنها ثبت شده است نظیر آنچه در احوالات شیخ مفید، سید بحرالعلوم و سایرین وارد شده است .

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=330&tab=news