نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
طرح:در امتداد ظلم


تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=338&tab=rooz