نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
كابوس انقلاب ايران نو به نو براي غرب زنده مي شود


تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

شبح انقلاب 1979 عليه رژيم پهلوي در ايران اكنون بر سر رژيم هاي عرب منطقه سايه انداخته است.
يك روزنامه ايتاليايي با انتشار اين مطلب نوشت: حوادثي كه طي 2 ماه گذشته در مصر و تونس و ليبي رخ داده، باعث نگراني هاي جدي در غرب نسبت به روي كار آمدن رژيم هاي بنيادگراي اسلامي شده است.
كوريره دلاسرا افزود: غرب حق دارد با نگراني به انقلاب هاي شمال آفريقا و خاورميانه بنگرد و بپرسد كه سرانجام چه خواهد شد؟ درست است كه انقلابيون در اين كشورها از حمايت ملت هاي جهان برخوردارند اما اتفاقاتي كه در هفته هاي اخير در ناآرامي هاي تونس، مصر و ليبي روي داده، باعث ايجاد نگراني از احتمال روي كار آمدن رژيم هاي بنيادگراي اسلامي در اين كشورها شده است. غربي ها به ايران فكر مي كنند. ايران، مصداق يك انقلاب مردمي در دوره معاصر بود كه توانست محمدرضا پهلوي، شاه مستبد آن كشور را، واژگون كند. او طرفدار غرب بود ولي در عين حال يكي از خونخوارترين پليس هاي مخفي جهان، يعني ساواك را در اختيار داشت.
اين روزنامه نوشت: سايه انقلاب ايران بر مصر و تونس و ساير كشورهاي اسلامي سنگيني مي كند، تنها بايد اميدوار بود كه اين انقلاب ها به انقلاب اسلامي ايران ختم نشود.
ابراز اميدواري اين نشريه اروپايي در حالي است كه يك روزنامه آمريكايي، اعلام كرد ايران از هم اكنون برنده انقلاب هاي زنجيره اي خاورميانه و شمال آفريقاست.
نيويورك تايمز خاطرنشان كرد: هر چند بسيار سخت است كه سرانجام قيام هاي خاورميانه را پيش بيني كنيم اما يك حقيقت از هم اكنون آشكار شده و آن اين كه تحولات اخير در حال رقم خوردن به نفع ايران است و رژيم هاي مخالف يا دشمن ايران در حال سقوط هستند. از جمله پيامدهاي اين روند، افزايش نفوذ ايران است و از هم اكنون نشانه هاي تزلزل حكومت عربستان سعودي به عنوان رقيب ايران و متحد آمريكا در منطقه ديده مي شود.
اين روزنامه از قول كارشناسان نوشت: مقامات عربستان نگرانند كه با شماري از كشورهايي در حال تحول نظير عراق، سوريه، يمن و بحرين احاطه شده اند. همين فرصت افزايش نفوذ و قدرت را براي ايران ايجاد مي كند. ايران پيروز بزرگ تحولات اخير است.
نيويورك تايمز تصريح مي كند: دولت هاي جديد در كشورهايي كه هم پيمان آمريكا بودند، اشتياق كمتري به همكاري استراتژيك با آمريكا خواهند داشت. آمريكا احتمالا بعد از اين با چالش هاي بيشتري براي فشار به ايران بر سر پرونده هسته اي روبرو خواهد شد. اساسا تحولات اخير منطقه، نگاه ها را از چالش هسته اي ايران دور كرده و اجماع منطقه اي و جهاني در مورد تحريم ها را سخت تر ساخته است.
اين روزنامه در پايان نوشت: ايران به خودي خود كشور پر اهميتي در منطقه است. موقعيت هم پيماناني نظير حماس و حزب الله هم تقويت شده است چنان كه حزب الله چند ماه پيش توانست دولت سعد حريري كه مورد حمايت آمريكا بود را سرنگون كند. تقويت قدرت اين محور مقامات سعودي را نگران كرده است. شيعيان در عربستان هم از سخت گيري هاي حكومت سعودي ناراضي اند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3407&tab=rooz