نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
بوئينگي كه يك ميليارد دلار سعودي را به خاتمي رساند


تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۸۹

سايت وابسته به اقليت مجلس در استدلالي عوامانه براي زير سؤال بردن كمك يك ميليارد دلاري رژيم سعودي به سران فتنه مدعي شد براي انتقال اين ميزان پول 740 كيف سامسونت و يك ايرباس A300 نياز است.
پارلمان نيوز نوشت: «اخيرا ادعا شده جناب ملك فهد ]شاه عربستان، ملك عبدالله است!![ به صورت نقد به آقاي خاتمي يك ميليارد دلار داده و اين ادعا دردسرساز شده است. ماشين حساب آقاي ب]؟![ يك خاصيتي كه دارد اين است كه سريع به ويكي پديا وصل مي شود. در نتيجه به سرعت متوجه شده است كه بزرگترين اسكناس دلار موجود صددلاري است. ابعادش هم هست 156 ميليمتر در 66 ميليمتر.
ماشين حساب آقاي ب فرض كرده است كه يك دسته صدتايي صددلاري نو يك سانتي متر ضخامت داشته باشد. در نتيجه حجم يك دسته صدتايي اسكناس صددلاري نو يك چيزي مي شود از رده 100 سانتي متر مكعب. آقاي ب يك عدد كيف سامسونت سايز استاندارد دارد كه ابعادش 45 در30 در ده سانتي متر و در نتيجه حجمش مي شود 13500 سانتي متر مكعب و در نتيجه يك سامسونت پراسكناس صددلاري يك چيزي مي شود در حدود 1350000 دلار.
براي حمل يك ميليارد دلار موردنظر تقريبا 740 تا كيف سامسونت مورد احتياج است. با فرض اين كه هر نفر در هر دست يك كيف سامسونت پرپول نقد را حمل كند، 370 نفر براي اين كار لازم است. يعني اين كه يك ايرباس A300 پرآدم كه دست هر كدامشان دو تا سامسونت پول نقد باشد، تازه 50 نفرشان هم در هواپيما جا نمي شوند و بايد صبر كنند تا پرواز بعدي. خدا نكند كه قاطي اسكناس ها 50 دلاري و 20 دلاري داده باشند كه آن وقت بوئينگ 747 و ايرباس A380 هم براي حمل حاملان پول فتنه كفايت نمي كند.»
مشابه اين مطلب سايت هاي در مشابه و از جمله برخي سايت هاي ضدانقلابي نيز منتشر شده است. اما سفسطه گران نابغه كه اين قدر تظاهر به فشار بر مغز و محاسبه ديجيتالي كرده اند، اشاره اي به اين حقيقت نكرده اند كه براي كمك مالي نيازي به فرغون و كيف سامسونت و بوئينگ است و بسياري از مبادلات مالي در دنيا بدون بار زدن دلار! انجام مي شود وگرنه براي هر انتقال وجه يا معامله اي- مثلا معاملات تجاري و نفتي- روزانه بايد كانتينر و تريلر و بوئينگ اجاره مي شد! ضمن اين كه شيوه پولشويي هم شيوه جاافتاده اي است كه حضرات باقي فتنه در آن استاد تمام هستند نظير پولشويي آقاي «م. ه» و چند دست كردن اين پول ها براي رد گم كني.
ديگر اينكه اين اولين كمك مالي بيگانگان به فتنه گران و نفاق جديد نيست كه اداي آدم هاي بي خبر، حيرت زده و معصوم را درمي آورند از كمك هاي پنهان كه بگذريم ساليانه كمك هاي رسمي از سوي دولت آمريكا و برخي دولت هاي اروپايي در لفافه كمك به دموكراسي و حقوق بشر و آزادي در ايران به جريان هاي تحت الحمايه پرداخت مي شود و اين در حالي است كه كساني چون بوش، رايس، اوباما و كلينتون علنا از اصلاح طلبان و سبز ها حمايت كرده اند و سرانجام همه اينها را علاوه كنيد به راه اندازي شبكه هاي مجازي و ماهواره اي و تلويزيوني در خدمت 24 ساعته فتنه گران و مشورت اطلاعاتي و سازماندهي و...

 
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=344&tab=rooz