نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تمدید اعتبار کارتهای ملی


تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی ، اعتبار کارتهای شناسایی ملی صادره در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده (۹) آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاحیه، اعتبار نخستین کارت های شناسایی ملی صادر شده در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می شود.

اعتبار نخستین کارت های شناسایی ملی صادر شده در سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ و کارتهای صادره در سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰تمدید شده بود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3459&tab=rooz