نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اسرائيل: ايران بيشترين بهره را از انقلاب هاي خاورميانه مي برد


تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۹

وزير خارجه رژيم صهيونيستي گفت: ايران بيشترين سود را از ناآرامي ها [انقلاب ها]ي منطقه مي برد.
به گزارش کیهان، آويگدور ليبرمن در گزارشي به كميسيون امنيت و امور خارجي كنست (پارلمان اسرائيل) گفت: آنچه اكنون در بحرين مي گذرد و ناآرامي ها و تظاهرات، نتيجه توطئه يا دخالت جمهوري اسلامي ايران نبوده است، ولي اكنون تهران مي كوشد«بر اين شترسوار شود» و رويدادهاي بحرين را به سود خويش جهت بدهد.
«ايران بزرگترين سود را از رويدادهاي منطقه مي برد و از اين رو مي كوشد اوضاع را هر چه بيشتر آشفته كند تا بتواند جاي پاي خود را در خاورميانه مستحكم تر سازد».
به گزارش ارگان وزارت خارجه رژيم صهيونيستي وي همچنين اظهار داشت:حماس ممكن است در اولين فرصت ممكن بر كرانه باختري مسلط شود. ولي در حال حاضر سران حماس چنين اقدامي را صلاح نمي دانند و در انتظار روزي هستند كه ابتدا محمود عباس و سلام فياض (رئيس و نخست وزير حكومت خودگردان) بيشترين امتيازات را از اسرائيل و جامعه جهاني بگيرند و سپس حماس با اجراي كودتا بر كرانه مسلط گردد.
او همچنين گفت: در حال حاضر، رهبران حكومت فلسطيني ترجيح مي دهند كه به جاي گفت وگو با اسرائيل، اين كشور را در صحنه بين المللي زيرفشار گذارند و بر اين باورند كه از اين طريق خواهند توانست امتيازات بيشتري به دست آورند.
وزير خارجه اسرائيل مي گويد: اگر حماس اراده كند، قادر است بر كرانه باختري نيز مسلط شود و دولت خودگردان را براندازد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3648&tab=rooz