نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جريان فتنه به تحريف فيلم اخراجي‌ها پرداخت


تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، سي‌دي مونتاژ‌ شده فيلم اخراجي‌هاي 3 با متني كه در حمايت از فرقه سبز تدوين شده به صورت گسترده در سطح شهر تبريز توزيع مي‌شود.
در آغاز اين فيلم در متني آمده است: فيلم اخراجي‌ها در راستاي انحراف افكار عمومي از جنبش سبز آزاديخواه مردم ايران (جنبش سبز) تهيه شده و از اين رو از جوانان جنبش سبز و از آحاد مردم مي‌خواهيم با تحريم اين فيلم از حضور در سال سينماها خودداري كنند.
در ادامه اين متن تصريح شده است: مردم نبايد اجازه دهند تا عده‌اي سودجو با استفاده از احساسات مردم نسبت به تاريخ دفاع مقدس و تحريف واقعيت جيب خود را از ثروت انباشته كنند.
براساس اين گزارش، در اين سي‌دي علاوه بر متن فوق، فيلم اخراجي‌ها‌ي 3 در 22 ترك يا فايل ضبط شده است.
اضافه مي‌شود، متن فوق شديداللحن بوده و كلمات نامناسبي نسبت به نظام و انقلاب در آن درج شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3768&tab=rooz