نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جمعيت انبوه 3 نفره!!


تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰

همايشي كه اخيرا با پيگيري برخي مقامات دولتي فرانسه و تحت عنوان «كنگره دموكراسي خواهان سبز ايران» در پاريس تدارك شده بود، صرفا بهانه اي براي خودنمايي برخي عناصر فرصت طلب بود.
به گزارش کیهان، اين همايش در يكي از تالارهاي مجلس شوراي ملي فرانسه برگزار شد و قرار بود مسئول حقوق بشر در وزارت خارجه فرانسه هم در آن شركت كند كه به بهانه برخي مشغله ها درباره آفريقا از حضور در همايش امتناع كرد. با اين حال نيكل املين وكيل مجلس (وزير سابق) و مانوئل والس شهردار اوري در همايش حضور داشتند. رضا پيرزاده رئيس دفتر و مشاور ارشد رضا ربع پهلوي پيگير اصلي برگزاري اين همايش بود و در كنار او اميررضا بختياري، محمد مصطفايي و كاوه شيرزاد هم سخنراني كردند كه خود را نماينده 4 طيف سياسي معرفي كردند. پيرزاده مدعي دفاع از مشروطه خواهي بود. شيرزاد خود را به عنوان سخنگوي حزب دموكرات كه در كمپين انتخاباتي مهدي كروبي فعاليت كرده و پس از 6 ماه زندان اكنون پناهنده سياسي است، معرفي نمود. جمهوري خواهي و دفاع از سكولاريسم و حقوق بشر از ديگر مدعاهاي حاضران بود. محمد مصطفايي وكيل كلاهبردار سكينه-م (قاتل همسر خود به همراه مردي كه مرتكب زناي محصنه با وي شده است) است كه با سوءاستفاده از اين پرونده خود را مبارز سياسي جا زد و پناهندگي گرفت.
سايت خودنويس با اشاره به سياه بازي اخير طيفي از عناصر ضدانقلاب در پاريس نوشت: به راستي اگر همه اپوزيسيون ايران عضو اين مجموعه هستند، چرا مجاهدين [تروريست هاي منافق] نه؟ اين همايش، كنگره اي براي هيچ بوده نگاهي به آلبوم عكس هاي اين كنفرانس و ژست هاي شركت كنندگان بيشتر تبليغات سريال لاست را تداعي مي كند تا مبارزه و خلاصه آنكه وقتي به حضور محمد مصطفايي به عنوان وكيل حقوقي در اين گونه مراسم ها دقت مي كنم تاسف مي خورم به خاطر عشق به شهرت و رسانه اي شدن.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3813&tab=rooz