نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پاسخ های منفی بزرگان اصولگرا به درخواست یکی از فتنه گران


تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۸۹


افرادی که به آنان نامه نگاری شده و از آنان درخواست ملاقات شده است از برگزاری این دیدارها امتناع کرده اند.

فرقه سبز از طریق برخی عوامل خود در مجلس شورای اسلامی به دنبال پیاده سازی راهبرد خود برای نزدیک ساختن برخی از سران فتنه به نظام می باشند.
 سید محمد خاتمی که دراقدامی تاکتیکی سعی درمصادره نقش تعریف شده برای خود و بازی جدید جهت مصون ماندن خویش دارد، مجموعه اقداماتی را برای نزدیکی به برخی از چهره های موثر نظام و جریان های سیاسی انجام داده است.
گفتنی است بخشی ازاین اقدامات از طریق برخی نمایندگان اقلیت مجلس پی گیری می شود. این نمایندگان ابتدا سعی دارند به ملاقات شخصیت ها رفته و آرام آرام زمینه های پذیرش و ملاقات این بزرگان اصولگرا را با خاتمی فراهم سازند.
شنیده شده تلاش برای ملاقات با آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی و ...همچنین نامه نگاری به آن ها بخشی از این تلاش ها می باشد.
درهمین زمینه گفته می شود افرادی که به آنان نامه نگاری شده و از آنان درخواست ملاقات شده است از برگزاری این دیدارها امتناع کرده و از آنان نیز خواسته اند تکلیف خود را با فتنه و فتنه گران مشخص سازند.
بنا بر این گزارش در پشت این نامه نگاریها و درخواست دیدارها شخص رئیس اصلاحات قرار داشته و وی تلاش می کند تا بتواند حساب خود و اصلاحات را از فتنه سبز و دیگر سران فتنه جدا نماید. پس از وقوع اغتشاشات پس از انتخابات و روشدن دست سران اصلاحات و احزابی همچون مشارکت و مجاهدین در ایجاد این وقایع برخی از سران اصلاح طلبان و سیدمحمدخاتمی به فکر افتاده تا بتواند اصلاحات را از سقوط نجات دهند.
لازم به ذکر است فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نه تنها تاکنون از فتنه گران اعلام برائت نکرده بلکه در ابتدای سال جاری یا هریک از سران فتنه نیز به طور جداگانه دیدار نموده اند.

نقل از جوان آنلاین

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=399&tab=rooz