نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اپوزیسیون قادر به راه انداختن مجدد اعتراضات نیست


تاریخ: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰

به گزارش جام نیوز، مجری و مدیرشبکه اندیشه با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی ایران در خاموش کردن آشوب های اخیر موفق بوده است، اذعان کرد: «هیچ یک از نیروهایی که در خارج از کشور هستند قادر نیستند به تنهایی  زمینه هایی را برای کمک به رهبری و اداره کردن این جریانات داشته باشند و بسیار برای من جای سؤال است که این وضعیت تا کی می تواند ادامه پیدا کند.»
وی در ادامه از کارشناس برنامه خواست که توضیح دهد «آیا نیروهای خارج از کشور (اپوزیسیون) می توانند در به حرکت درآوردن مجدد چرخ اعتراض مردم نقش مؤثری داشته باشد؟»
کارشناس برنامه که نمی خواست به اختلافات تمام نشدنی اپوزیسیون تصریح کند، در جواب سؤال اذعان کرد: «فکر نمی کنم و تجربه هم نشان داده است که در خارج نمی توانیم نیرویی را سازمان بدهیم و بعد بگوییم این نیرو می تواند مبارزات داخل ایران را رهبری کند.»
این کارشناس هر چند در ادامه گفت: «رهبری از بطن مبارزات مردم در داخل کشور بیرون می آید»، اما در اظهاراتی متناقض، اذعان کرد: «مبارزات مردم ما مبارزاتی خودانگیخته و فاقد رهبری است. و البته این نشانه ضعف است نه فضیلت.»
یادآور می شود، چندی پیش کارشناس شبکه اندیشه از گروه های اپوزیسیون خارج نشین خواهش کرد تا اختلافات سی ودو ساله خود را کنار بگذارند و با استفاده از تجربه های چندین ساله به مقابله هماهنگ علیه جمهوری اسلامی بپرازند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=4026&tab=rooz