نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اعلام آمادگي انقلابيون يمن براي تصرف مراكز حساس دولتي


تاریخ: ۷ ارديبهشت ۱۳۹۰

انقلابيون يمني با اعلام اينكه صبرشان ديگر تمام شده است حمله به مقرهاي دولتي براي سرنگوني رژيم حاكم را آغاز كردند.
به گزارش کیهان، حزب تجمع براي اصلاح يمن، اخوان المسلمين و ديگر احزاب مخالف به همراه مردم اين كشور خود را براي افزايش دامنه درگيري با رژيم علي عبدالله صالح آماده كرده اند.
انقلابيون با تجمع در ميادين شهر صنعا اعلام كردند كه ساعت صفر براي سرنگوني رژيم حاكم فرا رسيده است و ديگر زمان براي اتلاف وقت گذشته است و بايد هرچه سريع تر انقلابيون زمام امور را به دست گيرند. انقلابيون كه جوانان نيز بخش قابل توجهي از آنان را تشكيل مي دادند در اين تجمع گسترده و فراخوان براي تصرف مقرهاي امنيتي دولتي همچنين اظهار داشتند رژيم علي عبدالله صالح مشروعيت خود را از دست داده و سقوط آن با تصرف مؤسسات و بازپس گرفتن آن از دست دولت اعلام خواهد شد.
مخالفان يمن درباره توطئه هايي كه رژيم حاكم با برخي همپيمانان حوزه خليج فارس طراحي كرده است هشدار داده و از جوانان خواستند هر چه سريع تر زمام امور رابه دست گيرند تا فرصت را از كساني كه مي خواهند انقلاب يمن را به نفع خود مصادره كنند بگيرند.
اين در حالي است كه تظاهرات مردم، دانشجويان و اقشار مختلف جامعه در استان هاي مختلف يمن همچنان ادامه دارد و تظاهركنندگان تلاش هاي مداخله جويانه شوراي همكاري خليج فارس را محكوم كردند.
تظاهركنندگان شعارهايي عليه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس مي دادند و دخالت اين كشورها را تلاشي براي به شكست كشاندن انقلاب مردمي يمن توصيف مي كردند.مردم تأكيد كردند كه اعتراضات تا سرنگوني رژيم ادامه خواهد داشت و هرگونه توافق با رژيم مردود است.
تظاهركنندگان همچنين اعلام كردند كه بازگشت به گذشته وجود ندارد و تنها خواسته آنها سقوط ديكتاتور است.گفتني است مخالفان حكومت علي عبدالله صالح پس از برگزاري نشست هاي متعدد شوراي همكاري خليج فارس طرح اين شورا براي انتقال قدرت در يمن طي 30 روز را پذيرفته بودند. ليكن تحركات مشكوك و نگران كننده رژيم علي عبدالله صالح باعث شد كه انقلابيون اين طرح را توطئه اي براي به شكست كشاندن انقلاب قلمداد كنند و با شدت هر چه بيشتر جلوي اين توطئه را بگيرند.
در همين رابطه رژيم يمن پايگاه هوايي الديلمي در صنعا را از تمام جنگنده ها خالي كرده است و تمام اين جنگنده ها به استان هاي جنوبي و شرقي يمن انتقال داده شده است.
اين اقدامات نظامي در حالي صورت مي گيرد كه علي عبدالله صالح به تمامي نيروهاي امنيتي و نظامي دستور آماده باش كامل داده است.به نظر مي رسد عبدالله صالح در نظر دارد تا كشور را به نوعي جنگ داخلي مشغول كند و خود را از فشارهاي مردمي و بين المللي براي كناره گيري از قدرت رها كند.
همچنين او در نظر دارد با مسلح كردن نيروهاي طرفدار خود و درگير كردن ارتش شرايطي به وجود آورد كه همچنان بر مسند قدرت تكيه زند و از شكاف به وجود آمده در كشور به نفع خويش بهره برداري كند. پرسش تحليلگران اين است كه آيا ديكتاتور يمن مي تواند با اين ترفندها خود را از اين وضع نجات دهد؟


    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=4055&tab=rooz