نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
باقري لنكراني: احكام حكومتي در مقاطع مختلف كشور را از غفلت ها و توطئه ها نجات داده است


تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰


يك استاد دانشگاه تصريح كرد كه اگر گاهي يا با غفلت دوستان و يا با توطئه دشمنان نظام دچار چالش هايي شده ولي فقيه اين چالش ها و تهديدات را به فرصت تبديل كرده است.
كامران باقري لنكراني در گفت وگو با فارس با بيان اينكه احكام حكومتي ولي فقيه همواره بركات زيادي براي نظام ما داشته است، گفت: تفاوتي كه نظام مردم سالاري ديني ما با نظامات ديگر دارد وجود ولي فقيه در راس امور است؛ ما ولي فقيهي داريم كه آزاد از هواي نفس، بي عدالتي و تمايلات غيرالهي است و با نگاهي جامع از تمام جهت گيري هاي نظام مواظبت مي كند.
وي افزود: اين مواظبت در اين راستا صورت مي گيرد كه نظام در بن بست قرار نگيرد و ارزشها نيز در مسير روزمرگي ها قرباني نشوند.
وي همچنين با اشاره به تعدادي از احكام حكومتي ولي فقيه در طول تاريخ انقلاب خاطرنشان كرد: ما در تاريخ انقلاب شاهديم كه اگر گاهي يا با غفلت دوستان يا با توطئه دشمنان، نظام دچار چالش هايي شده است، ولي فقيه اين چالش ها و تهديدات را براي ما تبديل به فرصت كرده است.
وي ادامه داد: مثلا در سال 66 بر سر حدود اختيارات ولي فقيه بحث هايي صورت گرفت اما به بركت ورود ولي فقيه به اين مسئله و نظري كه امام راحل راجع به آن دادند گستره اختيارات ولي فقيه روشن شد و امام(ره) فرمودند كه ولايت فقيه استمرار ولايت انبيا است.
وي افزود: ما در جنگ و در دوران بازسازي نيز از اين دست احكام حكومتي كه توسط ولي فقيه صادر شده اند بسيار داشتيم كه هم نظام را از بن بست ظاهري خارج كرد و هم سبب شد كه مدار حركت نظام اسلامي ما ارتقا يابد.
باقري لنكراني در بخش ديگري از صحبت هاي خود همچنين به تزاحم اهرم هاي قدرت در گردش امور كشور اشاره كرد و با بيان اينكه اين مسئله در هر جامعه اي قابل تصور است، گفت: در اين ميان آنچه برطرف كننده اختلافات است، نقش بي بديل ولي فقيه است كه البته قانون نيز به اين مسئله اشاره دارد.
وي اضافه كرد: اين ولي فقيه است كه با ورود خود به مسائل اين چنيني و ارائه راهكارهاي لازم، نظام را در سمت اصولي خود هدايت مي كند و مانع ايجاد گره مي شود.
وزير سابق بهداشت همچنين با بيان اينكه در طول تاريخ انقلاب ما تاكنون هيچ وقت نبوده است كه مسئولان اجرايي كشور از امر ولي فقيه تخلف كنند، گفت: اگر هم افرادي گاهي حرفهايي را مطرح مي كنند، اما مسئولان ارشد كشور همواره ملتزم به احكام ولي فقيه هستند و همواره در اوج اختلاف نظرها نيز از مقام عظماي ولايت دفاع كرده اند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=4174&tab=rooz