نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
شنیدید میگن: مملکته داریم!؟
سرباز صفر جنگ نرم


با شنیدن این جمله از بعضی جوانان برومند این مرز و بوم غم به وجود انسان چنگ میندازه، آنجا که یک جوان با فرض وجود مشکلات در کشور به جای آنکه بگرید و بگوید چه کنیم تا این مشکل وجود نداشته باشد ،آن را برای دوستانش تعریف میکند و همه چیز را به مضحکه می گیرد و در پایان می گوید این مملکته داریم!؟

نقطه سقوط فرهنگ و هیمنه یک کشور شاید آنجایی باشد که یک جوان دیگرنتواند به کشور و فرهنگ خود ببالد و این دقیقا خواسته دشمنان ماست تا اینکه ما در مقابل آنان زانو بزنیم و سیطره آنان را بپذیریم و به نظر بنده این جمله آمده است و در میان جوانان ما ترویج میشود که بذر خودباختگی را در میان جوانان ما پراکنده نماید.
سوالی که ما باید از خود بپرسیم این است که ما برای مملکتمان چه کردیم! برای رفع مشکلات و نقص های آن به عنوان جوان این مملکت چه کارهایی انجام داده ایم؛ شاید اگر مملکت زبان داشت و می توانست در فضای اینترنت کامنت بگذارد و مطلب بنویسد می نوشت: جوونه داریم!؟

منفور ترین افراد در یک مملکت آنهایی هستند که به جای کمک در رفع مشکلات پیوسته در حال نق زدن به این و آنند!
انگار صدای وهم انگیزی را می شنوم که در گوش جوانان این مرز و بوم زمزمه می کند که بگو: مملکته داریم؟.....وامان از زمانی که ما خواسته یا نا خواسته و در حرف یا عمل به مملکت خود پشت کنیم و پژواک صدای دشمن شویم، بله عزیز من سرمان را بالا بیاریم و ببینیم در  زمین چه کسی داریم بازی می کنیم!؟ نکنه همونطور که دشمنی که میخواد شخصیت ملی مارو از بین ببره و هیچوقت نکات مثبت مارو نمی بینه و نمی خاد سر به تن ما باشه میگه این مملکته شما دارین، ما هم مثل یک خانه خالی صداشو منعکس کنیم؛ چرا بجای آستین بالا زدن و متخصص شدن و ساختن کشور ترجیح میدیم بیرون گود وایستیم و به خودمون بخندیم! فرهنگمون رو مسخره می کنیم،مذهبمون رو مسخره می کنیم ،عادات و رسوممون رو مسخره می کنیم! مملکتمون رو مسخره می کنیم،آیا واقعا این به اصطلاح این تف سر بالا به مصلحت ماست!؟

مگر یک مملکت چیزی جدا از آدمای درونشه!؟ خب شاید یکی از مشکلات این مملکت خود ما باشیم که اون نقشی که باید رو در این مجموعه به عهده نگرفتیم!؟ پس کمی از این گیر هارو به شخصیت خودمون بدیم و یک بار هم که شده ببینیم خواست و انتظار مملکت اسلامی از ما به عنوان یک جوان ایرانی چیست و نقص های اونو نقص وجود خودمون ببینیم و نگذاریم کسی به اونها بخنده بلکه به داشته هامون افتخار کنیم و برای پیشرفت کشورمون برنامه بریزیم و قدم برداریم.
http://aql.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=449&tab=weblog