نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
نامه هاشمی رفسنجانی به رحیمی+ سند


تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۰

 حسین قاسمی ، فرماندار افشاگر سابق شیراز در سایت شخصی خود بدون توضیح خاصی  دو نامه زیر را منتشر کرده است:

پاسخ رحیمی به هاشمی رفسنجانی:

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=4514&tab=rooz