نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
همت جمعی برای نهی از منکر
میان این مسیر


نهی از منکر کار خیلی ها نیست ! لازمه ی امر به معروف و نهی از منکر ، محبت خدا ،‌علاقه به دین خدا و دردمندی برای دین خداست . و کنار اینها شجاعت و ایثاری که از آبرو و گاهی جان خویش دست بشویی !

مسئولیت نهی از منکر هنوز به گرده ی ماست ! یک جمله ، یک نگاه ، تذکر کوتاه ، گاهی تکلیفی ست که اگر آگاهی و فرهنگ سازی ایجاد نکند ، سلب امنیت از خاطیان و در هم شکنندگان حدود الهی ست تا یادشان بیاوریم اینجا حدود الهی حاکم است نه بی حدی و ولنگاری نفسانی !

برای اینکه نهی از منکر در جامعه موثر افتد ,حتما همت جمعی را می طلبد . اگر چه با خلاءهای فرهنگی موجود امکان تاثیر کم است , اما اگر دغدغه ی جمعی برای نهی از منکر وجود داشته باشد مسلما جسارت شکستن حدود الهی کاهش خواهد یافت .

تصور کنید خانم بدحجابی در مسیر خود بارها مورد تذکر قرار گیرد ، بار اول بی توجه رد شود ، بار دوم ، بار سوم‌، بالاخره این تذکرات و عکس العملهای پیاپی در وی موثر خواهد بود . در حداقلی ترین شکل ،‌ ظاهر خود را مناسب حضور در جامعه نمی بیند .

بانوان محجبه ،‌مادران و دختران ،‌ جهادگران عزیز ،‌ اگر تا کنون با عادت به این وضعیت سکوت کرده ایم ،‌ دیگر بعد از شهدا و جانبازان راه عفاف و نهی از منکر, جایی برای سکوت نمانده است .

با پیوستن به جنبش وبلاگی "همت جمعی برای نهی از منکر" ،‌ از ناهیان منکر حمایت و همت مضاعفمان را در این راستا به کار اندازیم .

http://mianeinmasir.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=453&tab=weblog