نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جای جبهه پایداری خالی بود
میان این مسیر


جای جبهه پایداری خالی بود , و شاهد اینکه حزب اللهی ها هم دیگر گرایش سیاسی شان را به جای راستِ اصولگرا , بالا معرفی میکردند!!! .  نه اینکه "ائتلاف" اصولگرا از اصول, فاصله گرفته باشد و نه اینکه پشتوانه مردمی خود را از دست داده است  ؛ اما چند پاره گی در ائتلاف به سبب برخی موضع گیری های تند در برابر جریان سوم تیر ، موضع نگیری ها! و دیر گیری ها !! و سکوت ها در فتنه, برخی حمایتها از اصحاب سکوت و موضع نگیر! در فتنه , و همین طور رویش جریان سوم تیر با گفتمان و عملکردی قوی تر در راستای اصولگرایی و البته ایجاد آفتها و خطرات در بدنه ی آن , احساس نیاز به جبهه ای برای جمع بندی میان این نقاط قوت و اصلاح نقاط منفی را تشدید کرد . و بدین جهت است که حضرت آیت الله مصباح به کمال اذعان فرمودند که این جبهه نه تنها جهت تشدد آرا و اختلاف نیست بلکه برعکس باعث وحدت و جمع اصحاب عالی است .

 

بعد سقوط زنده یاد ! , زبده السّادات , فخر الموسویّات , ناجی الاصلاحات , فیلسوف توهّمات , معزّ الضّد انقلابات و مذل الپای لنگات(+) ، نه تنها از چهره ی اصلاحات پرده برداری شد ,  بلکه نفاق را در جبهه ی مقابل هم نشان داد .

در این میان مهم ترین چهره ی کشف هویت شده ـ برای نسل سوم شاید ـ , آیت الله هاشمی و خانواده انقلابی شان ! و سیاسیون حامی ایشان در مجلس بودند، که خود باعث ایجاد اختلافها و تکانه هایی در جبهه اصولگرا شد .  جبهه ی پایداری متفاوت است به خاطر همین حساب پاکی اش با ایشان وحامیان آنها . و همین طور ، مرزبندی با انحراف.


همین که جبهه پایداری  نه به دنبال اشخاص ,  بلکه در پی اصول انقلاب و منویات امام خامنه ای ست و از آسیبهای اصولگرایان و سوم تیری ها فاکتور گرفته, خود نکته ی مثبت و قابل توجهی ست؛ چون اشخاص هر چند ظاهر الصّلاح باشند ممکن است اشتباه کنند و مبرّا نخواهند بود .

شعارهای جبهه پایداری : "عدالت" ، "عقلانیت" ، "معنویت"و "ولایت " ، همه گی در راستای سفارشات موکد امام "ره" و سخنان اخیر امام خامنه ای در معرفی انحراف اصلی در مسیر انقلاب است و نشان میدهد جبهه با دقت هم اوضاع جامعه سیاسی و هم منویات ولایت را با دغدغه خاطر رصد و دنبال میکند . حضرت امام بالاترین انحراف را "نفاق" میدانستند ، و زمینه آن را هم حبّ دنیا تبیین کرده اند ؛ و در مقابل برخورد با آن را از طریق ارشاد و نصیحت و در نهایت انزوا و طرد توصیه می فرمودند . در شرایط امروز انقلاب ، مولا خامنه ای ، تفرقه و اختلاف را انحراف و مهمترین خواست و کید دشمن تشخیص داده اند و معنویت و عقلانیت و عدالت را از ابعاد اصلی مکبت امام خوانده اند .


حضور حضرت آیت الله مصباح و همین طور اخلاق مدار ترین سیاسون ، در جبهه پایداری ،خود نعمت بزرگی ست و امید است این ائتلاف در راستای گفتمان امام و انقلاب و منویات امام خامنه ای ،‌به دور از سیاست زدگی ها و رقابتها و سهم خواهی ها ، گامهای موثری در پیشرفت انقلاب برداشته و از تاییدات امام عصر ارواحنا له الفداه برخوردار و زمینه ساز انقلاب جهانی آن حضرت باشد .

و العاقبه للمتقین

http://www.mianeinmasir.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=460&tab=weblog