نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
«آمنه بهرامی» برای پناهندگی به اسپانیا دعوت شد
جلبک ستیز


آمنه بهرامی؛ همان دختری که مردانگی را از علی (ع) آموخت و به زیبایی چشم پوشید بر گناه کسی که دنیا را برایش تیره و تار کرد. دنیا در برابر چشمان آمنه تیره و تار اما نور دلش دو چندان شد.

آمنه بهرامی چه  زیبا گفت از عشق اش به وطن، به ایران و ایرانی و چه زیبا گفت و تقدیر کرد از رهبر و رییس جمهورش.

 

شايد چشمان او براي ابد بسته شد اما او چشم نبست بر خون هزاران شهيدي كه درخت انقلاب را ابياري كرده است. او چشم نبست بر رهبري كه بهترين رهبرهاي دنياست و چشم نبست بر ممكت اش، بر وطن اش و بر ملت ايران

دولت اسپانیا او را تطمیع کرد:

«چشمانت را به مانند روز اول خوب می کنیم؛
اما به یک شرط: در تلویزیون ما حاضر شوی و اعلام پناهندگی کنی و در تلویزیون ما از دولت و نظام ایران بدگویی کنی.»

اما آمنه خیلی مردتر است از امثال محمد حسینی ها.

امثال حسینی ها مملکت و وطن و مردم خود را به چند دلار فروختند؟

اما آمنه نشان داد عشق به وطن یعنی چه!

آمنه ایستاد و عشق اش را به هیچ قیمتی نفروخت حتی به قیمت درمان چشمان اش.

او عاشق ایران است. اوشعار نمی دهد و اهل عمل است. او از همه انهايي كه در گوشه اي از دنيا نشسته اند و خود را عاشق اب و خاك ایران مي دانند عاشق تر است.

آمنه مردانه در برابر ضد انقلاب ایستاد و حاضر به پناهندگی نشد.

او مردانه ایستاد و به وطن فروشان درس مردانگی داد.

خود را کوچکتر از آن میدانم که سخن از مردانگی زنی بر زبان جاری کنم که از خیلی کسانی که مردانگی را در صداي بلند و موي صورت می دانند، مردتر است.

آمنه مردتر است از هرچه میرحسین و کروبی و خاتمی و تمام کسانی که به عشق حضور در تی وی های لس انجلسی پا می گذارند بر آرمان هاي ملتی بزرگ با هزاران سال ریشه و اعتقاد. بر آرمان هاي ملتی که امروز بروی پای خودش ایستاده و زیر بار حرف زور کسی هم نرفته است.

آمنه مردانگی را در کلاس زینب (س) آموخته و باید بوسید دستان پدر و مادری را که چنین مردی تربیت کرده اند.

افتخار می کنم در مملکتی زندگی می کنم که نفس های مردانی چون آمنه بهرامی در هوای شهرش موج می زند و آسمان شهرم تطهير شده از نفس كمتر از حيوان امثال محمد حسيني ها!

در کلیپ زیر گوشه ای از اظهارات آمنه بهرامی را می بینید در پاسخ به درخواست پناهندگی دولت اسپانیا

لینک دانلود

http://www.jolbaksetiz.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=465&tab=weblog