نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پیامبر اکرم به منافقین هم مهلت می ‏‏‎داد؟
یادداشت های یک طلبه


اخیراً نمى‏‏‎دانم که توجه کردید یک مطلبى را رئیس جمهور امریکا گفته است و یک مطلبى هم صدام. رئیس جمهور امریکا گفته است که، یعنى اعلام کرده است یک هفته براى ملت‏‎هاى زیر بند، و از مردم، ملتها خواسته است که شماها باید براى آزادى خودتان از این کسانى که شما را در بند کشیدند جدیت کنید، و رئیس جمهور گفته من هم با شما موافقم. من نمى‏‏‎دانم که این مطلب را براى کى مى‏‏‎گوید. براى این ملت‏‎هایى که همه در بند خودش هستند مى‏‏‎گوید؟ او که مى‏‏‎داند مطلب را، مى‏‏‎خواهد کى را اغفال کند؟ مى‏‏‎خواهد ملت امریکا را اغفال کند؟ ملت امریکا مى‏‏‎داند از پیش که شما چه کردید با دنیا. مى‏‏‎خواهد بلوک شرق را فقط اشخاصى که مردم را به بند مى‏‏‎کشند معرفى کند؟ همه مى‏‏‎دانند که هر دو هستید. مى‏‏‎خواهد این ملت‏‎هایى که در تحت بند هستند بگوید که به من ربطى ندارد. خوب این ملت‏‎ها شاید اکثراً زیر بند امریکا هستند، در بند امریکا هستند؟ مى‏‏‎خواهد چى بگوید این آدم؟ یک هفته براى ملت‏‎هاى دربند که از مردم امریکا خواسته است که شما در این امر جدیت کنید و همه مردم را خواسته است که اگر آزادى بخواهید باید آزادى دیگران را هم بخواهید. خود ایشان چه فکرى مى‏‏‎کند؟ اگر ملت‏‎هاى دربند این‏‎ها هستند، که همه‏‏‎شان یا اکثرشان دربند شما هستند، کى باید این‏‎ها را آزاد کند؟ چه جور باید این‏‎ها را آزاد کنند؟ با پشتیبانى شما آزاد کنند؟ از آن طرف هم صدام ماه مبارک رمضان را خواسته است که جنگ موقوف باشد براى اینکه ایشان به عباداتش برسد. و این ماه- تعبیرات آنها این است- این ماه خداست، این ماهى است که براى عبادت است. بعضی‏‎شان هم مى‏‏‎گویند این ماهى است که جنگ در او حرام است. این هم معلوماتشان است! مى‏‏‎گوید پیغمبر به کفار هم مهلت مى‏‏‎داد، آتش بس مى‏‏‎کرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت مى‏‏‎داد؟ پیغمبر اکرم اگر چنانچه منافقین مى‏‏‎آمدند و مى‏‏‎گویند به ما مهلت بدهید، ما دیگر مسلمان هستیم، و ما با شما هستیم، و مهلت بدهید مى‏‏‎خواهیم عبادت و نمى‏‏‎دانم چه بکنیم، و مى‏‏‎دید که دارند توطئه مى‏‏‎کنند، و مى‏‏‎خواهند که خودشان را قوى کنند به این مهلت و هجوم کنند، باز هم پیغمبر مهلت مى‏‏‎داد؟ پیغمبر به کفار مهلت مى‏‏‎داد براى اینکه کفار مطلبشان معلوم بود، آنها پرونده‏‏‎شان واضح بود و روشن. اما به منافقین که در ظاهر مى‏‏‎خواهند عبادت کنند و مثل آنهایى که در زمان حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- بودند و پینه هم در جبین‏‎هاشان بود، به یک همچو اشخاصى هم مهلت مى‏‏‎داد؟ مهلت براى او جایز بود که به توطئه‏‎گرها مهلت بدهد که دست و پاى خودشان را جمع کنند و حمله بالاتر بکنند؟ ما که مى‏‏‎شناسیم اینها را، ما که حزب بعث را مى‏‏‎شناسیم، ما که صدام را مى‏‏‎شناسیم، ما که مى‏‏‎دانیم که او براى اصلاح هیچ وقت دستش را دراز نکرده، او با اسم اصلاح مى‏‏‎خواهد افساد کند؛ مى‏‏‎خواهد ما را اغفال کند، به دنیا هم بگوید که ببینید من چه آدم سالمى هستم، ماه مبارک که براى روزه است و براى نماز است و براى اطاعت خداست دیگر ما جنگ نکنیم. دریاها را دیگر لا اقل چیز نکنیم تا اینکه نفت‏‎ها را صادر کند و اسلحه‏‏‎ها را هم وارد کند و هیچ که هم مزاحمش نباشد، و همان بین رمضان اگر خودش را دید که قوى است، حمله کند.

کدام عاقل این را مى‏‏‎پذیرد؟ این ملتى که جوان داده است، اعم از اینکه کشته شدند و شهید شدند یا معلول شدند، و حالا رسانده است به اینجایى که طرف مقابل را به عجز و لابه درآورده، باز اغفال بشود و مهلت بدهد که شما دست و پایتان را جمع کنید و حمله کنید و عربستان درست کنید و نمى‏‏‎دانم «خوزستان» را «عربستان» کنید و امثال این‏‎ها؟ باید ما بیدار باشیم و از این فریب‏‎ها بازى نخوریم، نه از فریب رئیس جمهور امریکا و نه از فریب این‏‎ها. آن هم همین حرف را مى‏‏‎زند که ما مى‏‏‎خواهیم که ملت‏‎هاى دربند را آزاد کنیم و از ملتها هم مى‏‏‎خواهد که با او همراهى کنند. من نمى‏‏‎دانم ملت ایران با او همراهى کند که از بندهاى آنها آزاد بشوند، عراق چیز بکند، لبنان بکند، فلسطین بکند؟ و همه جایى که شما دست دارید و همه جایى که شما دارید فساد مى‏‏‎کنید و همه را دربند کشیدید. از آن ور شوروى نشسته است، آن هم نظیر این مسائل را مى‏‏‎گوید، ما براى صلح هست که خودمان را مجهز مى‏‏‎کنیم. آن یکى هم مى‏‏‎گوید ما براى صلح هست. البته به یک معنا صحیح است براى اینکه، هر یک از اینها چشمش را هم بگذارد دیگرى او را مى‏‏‎بلعد؛ اما نباید دیگر مردم دیگرى، ملت‏‎هاى دیگرى را اغفال کنند و نباید ما از این حرف‏‎ها و فریب‏‎ها اغفال بشویم.

***

زمان: صبح ۲۱ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۳
مرجع: صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ‏۱۷، صفحه ۴۹۴

***

متن کامل و فایل صوتی این سخنرانی را می‏توانید در پایگاه اینترنتی «روح‏ ‎‏الله» بیابید .

http://hemati.ir

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=499&tab=weblog