نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اسلام این‏‏‏‏‎ طور انسان تربیت می‏‏‏‏‎کند
یادداشت های یک طلبه


شما جوان‏‏‏‏‎هاى عزیزى که الآن براى اسلام دارید خدمت مى‏‏‏‏‎کنید، و مطمئن باشید که ارزش بسیار زیاد دارید شما، توجه به روحیات خودتان بکنید که نبادا در این امر شیطان دخالت بکند. قدرت دست‏تان هست، نبادا که این قدرت را اعمال بکنید در یک جایى بر خلاف. مراقبت کنید از خودتان. مواظبت کنید از خودتان. اینکه من عرض مى‏‏‏‏‎کنم، مخصوص به شما نیست، همه ما باید این مطلب را در نظر داشته باشیم.

همه ملت ما، همه انسان‏‏‏‏‎ها باید توجه به این معنا داشته باشند که قدرت را به جاى خودش اعمال کنند. انبیا قدرت‏شان را به محل خودش انجام مى‏‏‏‏‎دادند. حضرت موسى عصایش را مى‏‏‏‏‎برد با فرعون مقابله مى‏‏‏‏‎کرد، با دیگران با آن محبت بود. پیغمبر اکرم قدرت خودشان را براى سرکوبى اشخاصى که از جهات آدمیت خارج شده‏‏‏‏‎اند، از مرز انسانیت خارج شده‏‏‏‏‎اند و مردم را دارند به تباهى مى‏‏‏‏‎کشند اعمال مى‏‏‏‏‎کرد. قدرت‏‏‏‏‎ها باید اعمال اگر شد براى جلوگیرى از فساد باشد نه خودش فساد بیاورد.

فرق ما بین شما عزیزان و آن اشخاصى که در جبهه‏‏‏‏‎ها جنگ مى‏‏‏‏‎کنند، با آن‏‏‏‎هایى که در مقابل شما هستند، صورت عمل که یک صورت است، آنها مى‏‏‏‏‎کشند شما هم می‏‏‏‏‎کشید، اما کشتن شما یک عمل عبادى است و کشتن آنها یک عمل جنایى است. این روى انگیزه‏‏‏‏‎اى است که هست، روى معنایى است که این دو عمل دارند، نه روى صورت عمل است. شما براى خدا جهاد مى‏‏‏‏‎کنید، آنها براى شیطان جهاد مى‏‏‏‏‎کنند. آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید. این فاصله ما بین این دو امر است. توجه کنید که این محفوظ بماند.

من به آن قدرتمندانى که در جبهه‏‏‏‏‎ها ایستاده‏‏‏‏‎اند و الآن مستأصل کرده‏‏‏‏‎اند صدام و صدامى‏‏‏‏‎ها را عرض مى‏‏‏‏‎کنم که مبادا این قدرت اسباب این بشود که یک انتقامى بر خلاف موازین الهى گرفته بشود. شما تا کنون بنایتان بر همین بوده است و ان شاء اللَّه از حالا به بعد هم باشد که شهرهاى عراق را که ما آنها را عزیز مى‏‏‏‏‎دانیم مثل شهرهاى خودمان و بعضى‏‏‏‏‎شان را بسیار بالاتر، باید توجه کنید اهالى آن شهرها به همان طور که اهالى شهرهاى ما مبتلاى به شرّ صدام است، آنها، بیشتر مبتلا هستند. آنها فشارهایشان، فشار صدام بر آنها خیلى زیاد است، بر خانواده‏‏‏‏‎هاى آنها، بر خود آنها، اشخاصى که از آنجا آمده‏‏‏‏‎اند همین دو روز پیش از این، دو سه روز پیش از این یک کسى از آقایان که پیش من بود نقل کرد که اشخاصى که از آنجا تازه آمده‏‏‏‏‎اند مى‏‏‏‏‎گویند اگر اشخاص عادى ریش داشته باشند مى‏‏‏‏‎گیرندشان، اگر تسبیح دست‏شان باشد مى‏‏‏‏‎گیرندشان به ترس اینکه این حزب اللَّه شاید باشد، خانواده‏‏‏‏‎هاى این اشخاصى که در جبهه هستند اگر چنانچه یک وقت آنها کوتاهى بکنند آنها را سرکوب مى‏‏‏‏‎کنند. وضع روحى کسى که قدرت دارد، شاخ دارد و عقل ندارد این است. یک کس دیگر او را اذیت مى‏‏‏‏‎کند او کس دیگر را صدمه مى‏‏‏‏‎زند. شما باید توجه بکنید که مبادا یک وقتى به واسطه بمباران‏‏‏‏‎هاى شهرهاى شما و کشتن عزیزان شما، مبادا یک وقتى شما عصبانى بشوید و جبران بکنید این طورى، این انتقام از او نیست. شما انتقامتان را از صدام باید بگیرید و از حزب بعث، و الآن دارید مى‏‏‏‏‎گیرید. توجه کنید که نبادا حتى یک گلوله به طرف شهرهاى این‏‏‏‎ها بیندازید. آنها شهرهایى هستند که همان طورى که این بهبهان ما مظلوم است، بصره هم مظلوم است، مندلى هم مظلوم است، همه این‏‏‏‎ها مظلومند. اینها تحت ستم هستند. ما باید جهات انسانى را تا آخر حفظ کنیم. ما جهات انسانى را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ بکنیم و هیچ وقت عصبانى از این نشویم که او دارد این کار را مى‏‏‏‏‎کند، پس ما هم خوب است یکى از شهرهاى آنها را بزنیم؛ نه، هیچ همچو نیست. موازین، موازین اسلامى است. اینجا جمهورى اسلامى است. اینجا اسلام حکومت مى‏‏‏‏‎کند. بنا بر این، باید مواظب باشید از خودتان کسانى که قدرت دارند، دولت قدرت دارد، سپاه قدرت دارد، ارتش قدرت دارد، بسیج قدرت دارد، این‏‏‏‎هایى که قدرت دارند باید حفظ جهات انسانیت را، جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بکنند. این قدرت را در محلش خرج بکنند، تجاوز از محلش نشود.

***

زمان: صبح ۱۵ آبان ۱۳۶۲/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۴
مناسبت: بمباران شهرهاى نهاوند، مسجد سلیمان، اندیمشک و بهبهان‏
مرجع: صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ‏۱۸، صفحه ۲۱۰

***

متن کامل و فایل صوتی این سخنرانی را می‏توانید در پایگاه اینترنتی «روح‏‏‏‎ الله» بیابید.

http://hemati.ir

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=509&tab=weblog