نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اين فقط گوشه اي از جنايات رجوي است!


تاریخ: ۸ تير ۱۳۹۰


به گزارش کیهان، عضو سابق شوراي رهبري منافقين در ديدار با دختر بني صدر كه زماني همسر رجوي بوده است، گوشه اي از جنايات وي عليه زنان اين گروهك را افشا كرد. بتول سلطاني در اين ديدار گفت: «مسعود رجوي بعد از دادن هژموني به زنان و بركناري مردان در سطح كل شوراي رهبري و تصميم گيري هاي سازمان به مرور و بعد از طلاق هاي اجباري در اين سازمان اقدام به راه انداختن «حوض» و «رقص رهايي» كه رقص برهنه اعضاي زن شوراي رهبري در حضور وي مي باشد، پرداخت. خانم سلطاني براي خانم فيروزه بني صدر تشريح كرد كه مسعود رجوي حتي به تجاوز جنسي به زنان در سطوح بالاي فرماندهي و لايه اول زنان شوراي رهبري بعد از مريم و ادامه دادن اين روند با ساير زنان پرداخته است.»
گفتني است رجوي پس از فرار فضاحت بار به همراه بني صدر، در اقدامي فريبكارانه با فيروزه بني صدر ازدواج كرد. و با غروري احمقانه اعلام كرد كه مهريه اين ازدواج استقلال و آزادي ايران است!! اما چندي بعد رجوي راهي عراق شد و رسما به صورت مزدور در اختيار صدام قرار گرفت و به عنوان بخشي از ابواب جمعي ارتش عراق به جنايت آشكار عليه هموطنان خود دست زد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=5132&tab=rooz