نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عـکس: مـرز شب و روز


تاریخ: ۹ تير ۱۳۹۰
 
تصویر منتشر شده ناسا از مرز شب و روز در کره زمین
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=5140&tab=rooz