نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
خاطره آیت الله مهدوی از شیخ علی تهرانی
هم غزه هم لبنان


 برای تحلیل مستند " خط و نشان رهبری " فارغ از محتوا ابتدا باید به روایت کنندگان مستند تمرکز کرد.شاخص ترین این افراد خلجی ،آقای منتظری بنی صدر و شیخ علی تهرانی است. در این مستند چند بار نام شیخ علی تهرانی برده شد و از وی فایل صوتی چند ثانیه بخش شد که نمایان گر عدم تعادل روانی و سرشار از کینه به ولایت فقیه است.آیا ما برای این مطلب شاهد مثالی داریم. برای تحلیل و بازشناسی رفتاری - اخلاقی افراد باید به نحوه تعامل آنها با محیط اطراف و رخداد های اجتماعی که ماهیت انسانی استوار توجه کرد در بازخوانی عدم ثبات رفتاری شیخ علی تهرانی به این مطلب از لسان آیت الله مهدوی کنی توجه کنید

<<.....درس مکاسی آقای سلطانی را در قم مباحثه می کردیم که بعد ایشان به نجف مهاجرت کردند. قسمتی را هم با آقای شیخ علی تهرانی ـکه خدا هدایتش کندـ مباحثه می کردیم.

در اینجا خاطره ای را در رابطه با شیخ علی تهرانی بیان می کنم. ایشان از شش هفت ماه یا یک سال بعد از اینکه من طلبه شدم به مدرسه لرزاده آمدندو مشغول تحصیل شدند.......ایشان ۱۹ ساله بودند و من ۱۴ ،۱۵ سال داشتم.....حجره من پهلوی حجره یایشان بود. یک شب آخرهای شب دیدم که دیوار حجره ی ما کوبیده می شود گویا کسی محکم به دیوار می کوبد، آمدم ببینم چه شده، دیدم که شیخ علی کله اش را به دیوار می زند. گفتم علی آقا چه کار می کنی؟ گفت: من حاشیه های کتاب جامه المقدمات را که می خوانم درست نمی فهمم ،سرم را به دیوار می زنم تا مغزم باز شود!!!! و بفهمم. البته ما آن وقت به عمق مطلب پی نبردیم ،می گفتیم شیخ علی آقا خوب درس می خواند، واقعا هم خوب و زیاد درس می خواند، ولی بعد ها که این جریان ها پیشامد فهمیدیم که این آقا از اول غیر عادی بود. بله ما با شیخ علی آقا سال ها مباحثه می کردیم، ولی غالبا بحث های ما به مجادله می کشید و ایشان در مدرسه فیضیه داد و فریاد زیاد می کرد و کلمات تندی می گفت.>>

کتاب خاطرات آیت الله مهدوی کنی ، تدوین : دکتر خواجه سروی  ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، صفحه ۶۹-۶۶

http://www.nosabz.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=523&tab=weblog