نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
من شوهرم را دربست می خواهم!
سرباز صفر جنگ نرم


مثل حرف بالا در برخی موارد انسان را یاد فردی می اندازد که میگه: آقای راننده ببخشید ،دربست! ، ...آره نمی خوام مسافر دیگه ای بین راه سوار کنی!....همین دیگه نمیخوام!...قیمت!...خب،شما وظیفته منو برسونی!...اصلا اگه مسافر دیگه ای سوار کنی ازِت شکایت میکنم!!

عبارت عنوان این مطلب حرف خیلی از خانم های امروزی است و در وهله اول حرف بدی هم نیست اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که تقریبا اکثر خانم های محترم برای رسیدن این هدف راه اشتباهی را انتخاب می کنند و همانطور که از آمار موجود در جامعه مستحضرید در اغلب موارد به خواسته و هدف خود دست نمی یابند.


اما سر این مطلب چیست؟ همانطور که می دانید شرع و قانون اختیاراتی به مرد در این زمینه داده است که لازم به توضیح دوباره نیست از اینها گذشته باز این جزو ذاتیات مرد است در مقابل اجبار بدون عشق بسیار طغیانگر است و این خصوصیت صرف نظر از اختیاراتی که شرع و قانون به او داده در وجود وی موجود می باشد.

اما تمام نکته همین جاست که بسیاری از خانم های محترم از راه کادر کشی و کانالیزه کردن مرد در مسیرهای امن!! و از طریق های مختلف نظارت و استنطاق می خواهند به خواسته خود برسند ولی باز تاکید می کنم که اختیارات و بالاتر از آن خصوصیات مرد، این مرز بندی های زنهای امروزی را بر نمی تابد زیرا راه وارد شدن و مال خود کردن و سلب اختیار از مردها این مسیر انتخاب شده توسط اغلب خانم ها نیست!

راز این مطلب را باز باید در توصیه های دینی جستجو نمود آنجا که همانطور که سحر وجود زنان در لطافت زنانه آنهاست، توصیه به برخورد عاشقانه نسبت به مرد میشوند ؛ قانون کلی در مورد همه انسانها این است که الانسان عبید الاحسان انسان، غلام و بنده احسان است، انسان پایش و دلش در آنجا گیر می کند که لطف ببیند، مهر ببیند، احسان ببیند و این است آن بند نامرئی که خداوند برای زن قرار داده و اجازه استفاده از آن را نیز به او داده است و کارایی این طریق بر همگان آشکار است و کار تا آنجایی پیش می رود که بعضی از مردانی که زنانی اینچنین دارند بعد از فوت زنانشان نیز  بند محبت او اجازه ازدواج دوباره را به آنان نمی دهد!


البته همانطور که در ذهن شما خطور می کند این قضیه در مورد افراد مختلف،مختلف است اما قانون کلی و راه اصلی رسیدن به این مقصود مطمئنا همین مطلب فطری می باشد.

http://aql.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=532&tab=weblog