نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تبيين جايگاه ولايت مطلقه فقيه و نقش رهبري نظام
حقيقت و واقعيت


تبيين جايگاه ولايت مطلقه فقيه و نقش رهبري نظام

در نگاه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي

در جمع دانشجويان و دانشگاهيان كرمانشاه

۹۰/۷/۲۴

***

... رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تعريف ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند:

* از ديد امام، ولايت فقيه يعنی مديريت زنده، بالنده و پيش‌رونده

(كه البته امام بزرگوار ما، خود مظهر تام و تمام اين مفهوم بود)

ايشان با اشاره به مغالطه عده‌ای در تعبير حضرت امام مبنی بر ولايت مطلقه فقيه، خاطرنشان كردند:

* آنها سعی كردند نظر امام را به معنای بی‌اعتنايی ولايت فقيه به قوانين تفسير كنند؛

(اما امام بزرگوار ملت، ضمن تأكيد بر ولايت مطلقه فقيه، خود بيشتر از همه به رعايت قوانين، اصول، مبانی و جزييات احكام شرعی مقيد بود)

رهبر معظم انقلاب در تبيين شرايط حساس و دقيق ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند:

* اگر اين شرايط از بين برود، رهبری، حتی اگر كسی او را عزل نكند، خود به‌خود عزل می‌شود؛

(و اين مسئله، نشان‌دهنده اهميت فراوان اين موضوع است)

ايشان، رهبری را يك مديريت كلان ارزشی خواندند؛

(كه با مديريت اجرايی و مسئوليت مستقيم سه قوه متفاوت است و ضمن نظارت بر فعاليت‌های مسئولان، از حركت كلی نظام مراقبت می‌كند و اجازه نمی دهد كه آنها به هر دليل، نظام اسلامی را به انعطافی غير لازم و غير جايز وادار كنند.)

ايشان با اشاره به سخنان برخی در مورد اينكه فلان مسئله بدون نظر رهبری تصميم‌گيری نمی‌شود افزودند:

* مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس و مسئولان قوه قضاييه با اختيارات كامل و قانونی، وظايف خود را انجام می‌دهند

(و ممكن است تصميماتی بگيرند كه رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستی، به كج شدن راه انقلاب منجر می‌شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت‌های خود عمل خواهد كرد.)

حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌ای، در تعبير ديگری از رهبری نظام افزودند:

* در تصميمات و عمل رهبری، عقلانيت بايد در خدمت به اصول و واقع‌بينی بايد در خدمت آرمان‌گرايی قرار گيرد.

ايشان مراقبت رهبری در مسئله هسته‌ای در دوره‌ای كه نزديك بود به تعطيلی فعاليت‌های هسته‌ای ايران منجر شود و نيز مراقبت در بحث رابطه با آمريكا را از جمله مواردی خواندند كه رهبری، بر اساس وظايف خود، از ايجاد انحراف در حركت كلی نظام جلوگيری كرده است.

لینک مستقیم

http://shahedi.blogfa.com/

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=540&tab=weblog