نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مجمع محققين و مدرسین قم سبزتر می شود


تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹

 به گزارش جهان شنيده‌هاي موثق رسالت از محافل نزديك به مجمع به اصطلاح محققين حاكي است در جلسه‌اي كه در ماه رمضان اعضاي اين مجمع داشتند مباحثي درباره فعاليت‌هاي اين مجمع صورت گرفته است.

در اين جلسه مقرر شد اعضاي مجمع خود را به موسوي و كروبي نزديك كنند تا بتوانند بر روي مواضع اين دو عنصر فتنه تاثيرگذاري بيشتري داشته باشند.همچنين مقرر شده اعضاي مجمع با بدنه جنبش سبز ارتباط برقرار كرده تا بتوانند در اين وانفساي غربت و مهجوريت جنبش سبز نقش‌ اتاق فكر را براي اين جنبش سرخورده برعهده بگيرند.

تشديد اختلافات ميان قواي سه گانه و بزرگ‌نمايي اختلاف نظرهاي طبيعي ميان دولت و مجلس و قوه قضائيه از ديگر توافقات اعضاي اين حزب سياسي است كه در پوشش فعاليت‌هاي حوزوي در قم مستقر مي‌باشند.

اخبار رسيده از جلسات اين مجمع حاكي است كه در جلسه اخير اين مجمع از مواضع خاتمي در عدم حمايت از جنبش سبز و عدم همراهي خاتمي با موسوي و كروبي و نداشتن مواضع انتقادي خاتمي در قبال تعطيلی دفتر مرحوم آقاي منتظري انتقاد شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=580&tab=rooz