نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عکس/ ده نمکی در تیم هنرمندان


تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=5828&tab=rooz