نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تذكر معنادار شهيد دستغيب براي اين روزها


تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹

شبكه خبري دانشجو فايل صوتي اظهارات آيت الله شهيد عبدالحسين دستغيب را خطاب به برخي روحاني نمايان زاويه گرفته نسبت به ولايت فقيه و رهبري منتشر كرد.
شهيد دستغيب در اين سخنراني مي فرمايد: «كيست كه اين نامه مرا به گوش عمامه به سرهاي ايران برساند، هر كسي مي خواهي باش! خودت را مجتهد مي داني، مقدمات خوان مي داني، نمي دانم، هرچه خودتان مي دانيد. بر تو واجب است امروز تبعيت از يك نفر، تو حق نداري در مقابل رهبر حرفي بزني، تماماً بايد تبعيت كنند... هر عمامه سري كه از رهبر مكرم فاصله بگيرد، لعنت خدا برش باد. تمام عمامه سرها همه بايد مطيع، همه بايد مطيع يك رهبر، امام يكي نائب امام هم يكي، ديگري هيچ تقدم ندارد. همه بايد فرمان ببرند، همه بايد اطاعت بكنند. يك نفر ميزان است. تعدد غلط است. حتي مكرر گفته ام حسن و حسين يكي شان امام بود، حسن امام، حسين مأموم، هيچ وقت حسين تا حسن بود در عرض نبود، تابع تابع. هر چه بهش مي گفتند، مي گفت هرچه حسن بفرمايد، دو تا امام نمي شود، دو تا نائب امام هم غلط است، دو تا رهبر غلط است. رهبري يكي و آن هم معين است. مواظب باشيد گرگ ها شما را از رهبر الهي جدا نكنند، شما را گروه گروه نكنند، شما را طعمه خودشان قرار ندهند. وسيله پيشرفت دشمن نشويد. شما الان در جبهه جنگيد، در جبهه جنگ ديني هستيد. واي به امتي كه از رهبر الهي خود فاصله بگيرد، هلاك است، هلاك است، طعمه دشمن است.»
انتشار اين تذكر پرمعنا و هشدارآميز در حالي است كه علي محمد دستغيب خواهرزاده شهيد دستغيب مدتي است بازيچه فتنه گران در تهران و شيراز قرار گرفته و اظهارات باب طبع صداي اسرائيل، صداي آمريكا و بي بي سي ادا مي كند. پيش از اين اعضاي مجلس خبرگان درصدد اخراج وي بودند اما با كرامت رهبر انقلاب و دعوت نمايندگان به سعه صدر و صبوري مواجه شدند.
آيت الله قره باغي عضو مجلس خبرگان در اين زمينه به فارس گفت: واقعيت اين است كه آقاي علي محمد دستغيب از روي مواضع افراطي سخن مي گويد و اين در حالي است كه حضور در مجلس خبرگان را مديون لطف رهبري است. در گذشته نمايندگان تصميم گرفته بودند آقاي دستغيب را به خاطر حرف هاي بي مورد از اين نهاد اخراج كنند اما با مخالفت مقام معظم رهبري مواجه شدند. من هم معتقدم بهتر است دستغيب را به حال خود رها كنيم.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=599&tab=rooz