نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
یک نشریه توقيف شد


تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰
نشریه «شهروند امروز» در آخرين جلسه هيأت نظارت مطبوعات توسط اين هيأت توقيف شد.
به گزارش مشرق به نقل از ايلنا، شهروند امروز؛ در آخرين جلسه هيأت نظارت مطبوعات اين نشريه از ادامه فعاليت بازماند و توسط اين هيأت توقيف شد.

هیأت نظارت برمطبوعات در جلسه امروز خود نشریه «شهروند امروز» را بدلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرد.
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6156&tab=rooz