نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مدارك دانشجويان فارغ التحصيل از مالزي سختگيرانه بررسي مي شود


تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۰

دانشگاه هاي مالزي به دليل تبليغات برخي سايت ها و رسانه ها همچون سرابي براي دانشجويان ايراني شده چرا كه اين دانشگاه ها از نظر رتبه بندي جهاني در زمينه هاي علمي حتي پايين تر از دانشگاه هاي غير انتفاعي و غير دولتي ايراني هستند و اين دانشجويان هنگام ارزشيابي مدارك وزارت علوم با مشكل روبرو مي كنند.
تبليغات زيادي براي تحصيل در دانشگاه هاي مالزي در سايت ها و رسانه هاي مختلف وجود دارد تا دانشجويان ايراني را براي ادامه تحصيل به كشور مالزي جذب كنند اين در حالي است كه وزارت علوم تحقيقات وفناوي مدارك بيشتر دانشگاه هاي اين كشور را غير معتبر اعلام كرده است.
مجلس آرا مدير كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در مورد تحصيل دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي مالزي كه معيارهاي علمي دانشگاه هاي ايراني را لحاظ نكرده و با پايان نامه هاي ضعيف با موضوعات تكراري به كشور بر مي گردند با مشكلات عديده اي روبرو هستيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر سيزده هزار دانشجوي ايراني در دانشگاه هاي مالزي مشغول تحصيل بوده و اين در حالي است كه بيشتر دانشجويان خارجي در دانشگاه هاي ايران در رشته هاي پزشكي، فني و مهندسي و نانو فناوري در حال تحصيل هستند.
در ادامه مجلس آرا يادآور شد: دانشگاه هاي مالزي همچون سراب براي دانشجويان ايراني بوده و با وجودي كه تبليغات بسيار خوبي دارند ولي به دليل پتانسيل بالاي دانشجويان ايراني مطالب علمي قابل قبولي را به آنها ارايه نمي هند چرا كه در اين دانشگاه ها براي پايان نامه 26 نفر از دانشجويان ايراني يك استاد راهنما وجود دارد.
در ادامه وي تصريح كرد: از نظر رتبه بندي جهاني دانشگاه هاي غير انتفاعي و غير دولتي كشورمان نيز از دانشگاه هاي مالزي بالاتر هستند و در صورتي كه دانشجويان ايراني با مدرك دانشگاه هاي مالزي به ايران بر گردند ناچار هستيم كه براي بهره وري مناسب از اين مدارك آنها را براي تجديد نظر بر روي پايان نامه ها و گذراندن برخي واحدها به دانشگاه هاي كشورمان هدايت كنيم.
همچنين با اينكه فقط مدارك 10 دانشگاه مالزي در كشور غير معتبر هستند ولي بزودي مدارك ديگر دانشگاه هاي اين كشور نيز در وزارت علوم تحقيقات وفناوري مجدد اررشيابي خواهد شد.
مجلس آرا با اشاره به مهمترين وظيفه وزارت علوم درصيانت از مرزهاي علمي كشور افزود: دانشجويان ايراني براي جلوگيري از ايجاد مشكلات احتمالي براي تحصيل در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشگاه هاي خارجي را هوشمند انتخاب كرده از تحصيل در دانشگاه هاي مالزي به ويژه در مقطع كارشناسي خود داري كنند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6166&tab=rooz