نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
دستور آمريكا به سران فتنه لغو تحريم هاي شكست خورده عليه ايران را باارسال نامه خواستار شويد


تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۸۹

منابع مطلع ، جزييات بيشتري از پروژه نامه نگاري سران فتنه به غرب براي لغو تحريم هاي شكست خورده عليه ايران را افشا كردند .
در پي انتشار خبري طي هفته گذشته در رسانه ها مبني بر اينكه « به دنبال تبعات شكست پروژه تبليغاتي بزرگ غرب در مورد تحريم ايران اخبار رسيده حاكي است كه غربيها با ارسال پيغامي به يكي از سران فتنه از او درخواست كردند كه با ارسال نامه اي به سران غرب از آنها بخواهد با عنوان كم كردن فشارها بر مردم ايران تحريم ها را عليه ايران تعديل كنند» اخيرا جزئيات بيشتري از اين خبر منتشر شده است..
به گزارش باشگاه خبرنگاران در خبر قبلي آمده بود يك روزنامه نگار لبناني مرتبط با ديپلمات هاي غربي درديدار با يك خبرنگار قديمي ايراني پرده از خبري برداشت كه هم از استيصال غرب در برخورد با ايران حكايت دارد و هم سند ديگري است بر خط گيري راهبردي جريان فتنه از غرب.
اين روزنامه نگار لبناني با اشاره به اقدامات موثر ايران در رويارويي با پروژه تحريم اقتصادي غرب به ويژه در مورد بنزين كه در ابتدا تصور مي شد پاشنه آشيل ايران است مي گويد:غربي ها اخيرا توسط يكي از نزديكان سران فتنه به او پيغام دادند كه با توجه به مشكلاتي بر سر اجراي تحريم هاي ضد ايراني وجود دارد آنها تمايل دارند كه پيش از اعلام شكست قطعي آن به نوعي ابتكار عمل را بدست بگيرند و خود به بهانه اي اين پروژه را كنار بگذارند و به همين دليل بهتر است كه يكي از سران فتنه طي درخواستي از سران كشورهاي غربي بخواهد كه تحريم هاي ضد ايراني را تعديل كنند تا با اين اقدام هم اپوزيسيون تقويت شود و هم كاري كنند كه آبرو و حيثيت غرب در اين ماجرا از بين نرود.
ديپلمات هاي غربي به اين روزنامه نگار لبناني چنين گفتند: با توجه به اينكه جريان شكست خورده در انتخابات رياست جمهوري در ايران به طور كامل جمعيت حامي و مردمي خود را از دست داده است واسطه شدن سران فتنه در مورد تعديل تحريم هاي ضد ايراني باعث ايجاد وجهه براي اين جريان و اميد بخشيدن به اندك هواداران آن در ايران مي شود و نشان مي دهد سران فتنه از اين سطح از قدرت برخوردارند كه تحريم ها را تعديل كنند.
اين روزنامه نگار لبناني تاكيد كرد: عنصر مشاور و امين يكي از سران فتنه به وي فشار آورده است تا اين نامه خطاب به مقامات غربي نوشته شود و با توجه به اينكه رييس جمهوري ايران محمود احمدي نژاد راهي نيويورك است اين خبر مي تواند اين سفر را همزمان با شكست پروژه ضد ايراني ديگر غرب تحت الشعاع قرار دهد.
اين روزنامه نگار لبناني همچنين اعلام كرده در صورت لزوم، نام خود و ديپلمات هاي غربي را فاش خواهد كرد.
اين گزارش حاكي است همسر يكي از سران فتنه براي نوشتن نامه به غرب در زمينه لغو تحريم ها از سوي شوهرش اصرار دارد و او را تشويق مي كند كه با بيشتر جدي گرفتن جريان خارجي كاري كند كه شايد جريان فتنه از بن بست فعلي بيرون آيد.
او مي گويد كه حتما بايد به پيغام غرب از سوي سران فتنه پاسخ مثبت داده شود تا شايد دو پروژه به بن بست رسيده ذيل از وضعيت فعلي خارج شوند؛
1- پروژه شكست خورده تحريم هاي غرب عليه ايران
2-وضعيت سران و جريان سبز(فتنه ) در ايران.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=617&tab=rooz