نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آمريكايي ها : فقرا را دريابيد جنگ بي فايده است


تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۰

تجمع و تظاهرات عليه نظام سرمايه داري در آمريكا همچنان ادامه دارد.
به گزارش کیهان، تصاوير منتشر شده در رسانه ها حاكي است، معترضان به سياست هاي اقتصادي حاكم بر آمريكا، به رغم سركوب و دستگيري از سوي پليس اين كشور، همچنان اطراف ساختمان وال استريت حضور دارند. آنها شعار مي دهند: «به جنگ پايان دهيد و هزينه آن را به فقرا اختصاص دهيد.»
معترضان روز يكشنبه براي چندمين بار براي تسخير «وال استريت» به سمت آن يورش بردند اما حضور گسترده پليس مانع از اشغال ساختمان شد.
در جريان اين ناآرامي ها پليس آمريكا بيش از يكصد نفر از معترضان را دستگير و روانه زندان كرد.
روزنامه ديلي ميل نيز ديروز از انتشار تصاوير جديدي از برخورد تكان دهنده پليس آمريكا با معترضان در شبكه هاي اجتماعي خبر داد.
«نيروهاي پليس با حمله به گروهي از زنان و معترضان به صورت و چشم هاي آنها اسپري فلفل پاشيده و در حالي كه قربانيان از درد جيغ و فرياد مي كشيدند دستگير شده و كشان كشان داخل خودروهاي پليس منتقل مي شوند.
معترضان آمريكايي از دو هفته پيش با شعار «وال استريت را اشغال كنيد» تظاهرات خود را آغاز كرده اند. معترضان به سياست هاي جنگي و اقتصادي دولتمردان آمريكايي و همچنين تبعيض گسترده در تقسيم ثروت به شدت معترضند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6442&tab=rooz