نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
رئيس جمهور: توسل به ترور كار دولتمردان بي فرهنگ آمريكاست


تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰

رئيس جمهور با اشاره به سناريوسازي جديد استكبار عليه ايران، خطاب به دولتمردان آمريكايي تاكيد كرد: ملت با فرهنگ ايران احتياجي به ترور ندارد و ترور متعلق به شماست.
«محمود احمدي نژاد» صبح ديروز در دومين نشست پنجمين دوره مجلس دانش آموزي كه در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز شد، افزود: آنها هر روز براي جوسازي عليه ايران تلاش و در اين مرحله ايران را متهم به ترور مي كنند اما بايد به آنان تفهيم كرد كه ترور كار آدم هاي بي فرهنگ است.
احمدي نژاد تاكيد كرد: تمامي اين فشارها براي اين است كه ملت ايران پيشرفت نكند و از نظر فكر، فرهنگ و انديشه قدرتمند نشود.
وي با اشاره به وضع حاكم بر دنيا گفت: شرايط بد است و شايسته انسانيت انسان نيست.
رئيس جمهور افزود: شرايط امروز جهان اجازه بزرگ شدن به انسان را نمي دهد به همين دليل كسي اين شرايط را نمي تواند بپذيرد و همه از وضع موجود ناراضي هستند.
احمدي نژاد با بيان اين كه در شرايط كنوني همه انسانها به دنبال تغيير هستند، خاطرنشان كرد كه اگر راه حقيقت به درستي معرفي شود همه آن را مي پذيرند.
رئيس جمهور با بيان اينكه مستكبران چند صد سال بر دنيا حاكم هستند، ادامه داد: آنها بلاهايي بر سر بشريت آورده اند كه روي همه بدكاران تاريخ را سفيد كرده است.
احمدي نژاد تاكيد كرد: آن ها وقتي با پرچم ايران و روحيه ملت ايران رو به رو مي شوند، برايشان بسيار سخت است و تلاش مي كنند با اعمال فشارها مانع پيشرفت ما شوند.

موافقت با تاسيس مجلس جهاني دانش آموزي
رئيس جمهور با پيشنهاد تاسيس مجلس بين المللي دانش آموزي موافقت كرد.
وي تاكيد كرد: مجلس دانش آموزي از نهادهاي ارزشمند كشور است چرا كه اين مجلس فرصت و امكان برنامه ريزي براي كشور را فراهم آورده است و بايد آن را تقويت كرد. وي با اشاره به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش مبني بر تاسيس مجلس بين المللي دانش آموزي خطاب به دكتر حاجي بابايي گفت: با اين پيشنهاد آقاي وزير موافق هستيم چرا كه نگاه ما جهاني است اما بايد كميسيون هاي مختلفي را تشكيل دهيد و پيشنهادهاي خود را در اين باره ارايه كنيد.
رئيس جمهور در اين رابطه پيشنهاد برگزاري يك ساعت از جلسه هيئت دولت در مجلس دانش آموزي و با حضور نمايندگان اين مجلس را مطرح كرد و گفت: دولت در اين جلسه مي تواند راجع به پيشنهادهاي شما بحث كند و يا طرح ها و لايحه هايي كه امروز قرار است مورد بررسي قرار دهيم با حضور شما مطرح شود.
احمدي نژاد با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان مجلس دانش آموزي كه گفته بود چرا مصوبات اين مجلس خاك مي خورد و مورد استفاده قرار نمي گيرد، گفت: بايد بگويم مصوبات خاك نمي خورند بلكه خاك، مصوبات را مي خورد. از ابتداي تاريخ نيز انديشه هاي بلندي بوده كه در حال خاك خوردن هستند و هم اكنون بايد به اين فكر باشيم كه چگونه از آن ها استفاده كنيم و اين به خودمان برمي گردد. به اعتقاد من اگر دانش آموزي تصميم بگيرد كاري را انجام دهد و اراده براي فتح قله اي داشته باشد من بدون ترديد مي گويم اين اهداف محقق مي شود چرا كه همه عالم در دست انسان است.
وي ادامه داد: اگر شما تصميم بگيريد كاري را دنبال كنيد راهتان باز مي شود و هر هدف بلندي را دنبال كنيد به آن خواهيد رسيد و اگر ملتي به خواسته هاي دم دستي اكتفا كند و همواره خود را به تنهايي ببيند خدا هم همان مقدار را به او عطا مي كند چرا كه خداوند انسان هايي كه آرزوهاي كوچك دارند را دوست ندارد و معتقد است انسان ها را با كرامت بالا و براي جانشيني آفريده است.
احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد: بايد قدر خودمان را بدانيم و هر كم كاري كه دولت، مجلس و هر سازمان و دستگاه ديگر داشت باز هم به پيشرفت و تعالي خود و سپس به جامعه فكر كنيم و برنامه ريزي داشته باشيم چرا كه انسان اگر رشد نكند نمي تواند مشكلات جامعه را نيز حل كند و راه بزرگ شدن و خدايي شدن نيز تلاش براي اصلاح جامعه و خدمت به ديگران است.
كلمه تعطيلي بايد تغيير كند
احمدي نژاد ضمن تاييد مجدد تعطيلي روزهاي پنج شنبه در مدارس كشور گفت: به اعتقاد من بايد نام تعطيلي را برداشت چرا كه تعطيلي به معناي معطل ماندن است اما هم اكنون دانش آموزان در كنار خانواده و همراه با آنها هستند كه اين خود يك نوع كار است و به معناي تعطيلي نيست.
وي با اشاره به روشنفكراني كه از تعطيلي پنجشنبه ها انتقاد مي كنند تصريح كرد: همه اين افراد رد پايشان در مكان هاي تفريحي كشور است و هم اكنون در حال پر كردن جدول خارج از كشور خود هستند و در نهايت اداي روشنفكرها را در مي آورند و مي گويند تعطيلي پنجشنبه ها به ضرر كشور است.

اساس فعاليت ما دانش آموزمحوري است
دكتر حميدرضا حاجي بابايي پيش از سخنان رئيس جمهور ضمن اعلام آمادگي آموزش و پرورش براي راه اندازي مجلس دانش آموزي جهاني، اساس فعاليت آموزش و پرورش را دانش آموز محوري و ايجاد تحول عظيم در نوع كلاس درس دانست و افزود: سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش بزودي پس از امضاي رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد و تا 2 سال آينده طعم اين تحول بنيادين را در آموزش و پرورش خواهيم چشيد. حاجي بابايي درباره تعطيلي مدارس در پنجشنبه ها هم گفت: اين برنامه در فصل بهار امسال در 98درصد مدارس دوره ابتدايي بطور داوطلبانه اجرا شد و امسال نيز در بيش از 95 درصد مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي يك نوبته به صورت داوطلبانه و آزمايشي اجرا مي شود و نتايج آن را در آينده دانش آموزان، والدين و فرهنگيان مشاهده خواهند كرد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6750&tab=rooz