نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
يونسي: سلامت انتخابات را چند بار با دليل به كروبي ثابت كردم


تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰

وزير اطلاعات دولت خاتمي مي گويد چندبار با دليل به كروبي ثابت كرده بود كه انتخابات رياست جمهوري سال 84 سالم برگزار شده است.
به گزارش کیهان، كروبي در انتخابات رياست جمهوري سال 84 ادعا كرده بود كه چند ساعت در شب شمارش آرا خوابيده و وقتي بلند شده ديده كه انتخابات را واگذار كرده و به مرحله دوم راه نيافته است!
علي يونسي وزير اطلاعات دولت اصلاحات كه همچنان ارتباطات نزديكي با خاتمي دارد، در مصاحبه با روزنامه زنجيره اي اعتماد گفته است: انتخاباتي را كه زمان آقاي خاتمي صورت گرفته است من تاييد مي كنم، آقاي كروبي چندين بار اعتراض داشتند كه ما با دليل ثابت كرديم انتخابات سالم برگزار شده است. سالم برگزار شدن به اين معني نيست كه ايراد ندارد، اگر ايراد هم داشته باشد در مجموع انتخابات سالم بوده است. در دوره اول آقاي احمدي نژاد برنده انتخابات بود و وزارت كشور هم وظيفه خود را انجام داد و ما هم وظيفه خود را انجام داديم حالا اگر كسي انتخاب شد و ما نمي پسنديديم اين دليل نمي شود كه انتخابات اشكال داشته است، انتخابات درست انجام شد و آقاي احمدي نژاد راي آورد.
يونسي درباره احتمال نامزدي در انتخابات مجلس نيز گفته است كه به هيچ وجه نامزد نمي شود و اگر تاكنون سمتي داشته براساس تكليف بوده و شخصا داوطلب هيچ سمتي نبوده است.
يادآور مي شود كروبي در انتخابات رياست جمهوري سال 88 شماري از عناصر تندرو و ساختارشكن را در ستاد خود جمع كرد كه مشورت هاي غلط آنان باعث سقوط شديد آراي وي (به حدود 330 هزار رأي و كمتر از آراي باطله) شد. با اين حال، وي پس از آن كه هيجان زدگي و استعداد ميرحسين موسوي براي فتنه انگيزي را ديد، بلافاصله از فرصت استفاده كرد و مدعي شد در انتخابات تقلب شده است.
پيش از اين خاتمي و موسوي لاري بر صحت و سلامت انتخابات برگزار شده در دوران خود تاكيد كرده اند.
روز گذشته نيز كواكبيان عضو فراكسيون اقليت گفت:من بارها گفتم در انتخابات سال 88 تقلب نشده اما تخلف شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6753&tab=rooz