نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آيت الله نوري همداني: اتهام واشنگتن عليه جمهوري اسلامي نقشه اي كودكانه است


تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰

آيت الله نوري همداني، با بيان اينكه امروز استكبار و اتحاديه اروپا كلافه شده اند و از اين رو دست به هر اقدامي مي زنند، اتهام افكني واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران را محكوم كرد و آن را نقشه اي بچگانه و كودكانه توصيف كرد.
به گزارش کیهان، اين مرجع تقليد بيان داشت: به بركت انقلاب اسلامي امروز ملت هاي دنيا بيدار شده و چشم به جمهوري اسلامي ايران دوخته اند، از اين رو ما بايد در عرصه هاي مختلف الگو و اسوه دنيا باشيم.
وي اضافه كرد: امام با به ميدان آوردن اسلام ناب محمدي اردوگاه شرق و غرب را كنار زد و هيمنه استكبار را درهم شكست و ملت هاي جهان را بيدار كرد و ما امروز شاهد تحقق فرمايشات امام راحل مبني بر صدور انقلاب اسلامي هستيم.
آيت الله نوري همداني بيان كرد: امروز موج بيداري به كشورهاي مختلف اسلامي و حتي آمريكا و اروپا نيز رسيده است و آنها خيال مي كنند با كشتن مردم و اوباش ناميدن مردم مي توانند جلوي روند گسترش موج بيداري را بگيرند.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه امروز استكبار و اتحاديه اروپا كلافه شده اند و از اين رو دست به هر اقدامي مي زنند، اتهام افكني واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران را محكوم كرد و آن را نقشه اي بچگانه و كودكانه توصيف كرد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6754&tab=rooz