نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
از خاطرات حاج‌ علی‌ اکرام علی‌اف؛ تحریف تاریخ و شخصیت سازی در جمهوری آذربایجان


تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰

مرحوم حاج‌علی‌اکرام علی‌اف رهبر پیشین اسلام‌گرایان جمهوری آذربایجان در کتاب خاطرات خود چنین می‌گوید:

از ده – پانزده سال پیش که الفبا را تغییر دادند، دست به تحریف تاریخ و تخریب تاریخ گذشته نیز زدند. تغییر الفبا مقدمه ای برای تحریف تاریخ بوده است امروز ما شاهدیم در کتاب های درسی و غیر درسی جمهوری آذربایجان، تاریخی نو، جغرافیای نو، و هویت ملی نو برای مردم این کشور دست و پا می کتتد و همه چیز را با افسانه و تحریف خلط کرده، و به خورد نسل جوان و بی اطلاع ما می دهند. این نسل نسبت به گذشنه هیچ نمی داندو جزء کتاب های تالیف شده به زبان لاتین هیچ نمی توانند بخوانند. این نسل را اول با تغییر الفبا کور کردند، بعد عصای لاتینی به دستشان دادند تا کورمال – کورمال در دالان های تاریک گذشته بگردند. هیچ چیز را تشخیص نمی دهند هر چه آنان تحریف کنند و بگویند این نسل کور مجبور است بپذیرد. دروغ های شاخ دار تاریخی را به منزله ی ناب ترین حقایق تاریخی به این نسل مظلوم می قبولانند. بر اساس سیاست های اختلاف اندازی بین فارس و ترک آمده اند و شخصیت های آذری ایرانی را تحریف و گریم می کنند و می گویندمثلا ستارخان و شیخ محمد خیابانی و شهریار برای نجات آذربایجان ایران از سلطه فارس ها مبازه می کردند تا اذربایجان واحد تشکیل دهند!...

ببنید وزارت آموزش پرورش جمهوری آذربایجان امروز کارش ساخت و پرداخت افسانه و دروع و تعلیم آن به فرزندان معصوم ماست. این احمقان بزرگانی مثل شیخ محمد خیابانی را در صف سید جعفر پیشه وری، ائلچی بیگ و امثال این ها می نشانند و از اول تخم عداوت نسبت به فارس و ایران را در دل کودکان و نوجوانان بی خبر آذربایجان می کارند تا برا یهمیشه ای نسل از ایران و ملت فارس زبان گریزان باشند.

این بلا در گذشته به جان برخی کشور های مسلمان شوروی در هر کدام به نوعی در تاجیکستان ، ازبکستان، ترکمنستان و.... افتاده است.
منبع: سلام تبریز

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6756&tab=rooz