نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
استراتفور: آمريكا و آل سعود قدرت مقابله با ايران را ندارند


تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۰

مركز تحقيقات اطلاعاتي و امنيتي استراتفور با وجود اذعان به كينه توزي عربستان سعودي عليه ايران تاكيد كرد رژيم رياض در موقعيت ضعف قرار دارد و در وضعيتي نيست كه بتواند با جمهوري اسلامي درگير شود.
به گزارش کیهان، اين اتاق فكر آمريكايي در ارزيابي تحليلي خود خاطرنشان كرد: مقامات سعودي با تنگنا در رابطه با ايران روبرو هستند و با وجود حمايت هاي آمريكا، گزينه هاي محدودي عليه ايران را دارند. عربستان با نوعي كابوس در خليج فارس مواجه است. آمريكا تا پايان سال به طور كامل نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج مي كند و هر تعداد نيرويي كه آمريكا سعي دارد پس از ضرب الاجل تعيين شده در عراق باقي گذارد به اندازه اي نخواهد بود كه هيچ كشوري را متقاعد كند آمريكا خواهد توانست مانع از ظهور ايران به عنوان قدرت مسلط و حاكم در منطقه خليج فارس شود. اين در حالي است كه آمريكا هنوز دچار آشفتگي است، تركيه همچنان گام هاي نخست ظهور خود را پشت سر مي گذارد و ايران نيز كماكان در موضع برتر قرار دارد. در حقيقت سعودي ها بسيار نگرانند كه خلأ قدرت ناشي از خروج آمريكا از منطقه از سوي ايران پر شود.
استراتفور مي نويسد: هدف اصلي راهبردي ايران متقاعد كردن آمريكا و عربستان سعودي مبني بر اين است كه هيچ گزينه اي بهتر از سازگاري با تهران وجود ندارد. اين گزينه عبارت است از مذاكره به نفع ايران و پذيرش اقتدار منطقه اي تهران؛ چيزي كه ايران قرنها براي دستيابي به آن تلاش مي كند.
در ادامه گزارش موسسه استراتفور آمده است: آمريكا هيچ منبعي در اختيار ندارد تا به مقابله با ايران اختصاص دهد و يا حتي وارد رويارويي نظامي با ايران شود. در فضاي شكننده اقتصاد جهاني امروز، گزينه ايران براي مين گذاري و بستن تنگه هرمز، جايي كه روزانه 40درصد حجم مبادلات دريايي جهان از آنجا گذر مي كند، همچنان يك عامل بازدارنده قوي محسوب مي شود. كاخ سفيد در تشريح چگونگي مقاصد خود براي پاسخگويي ايران به خاطر اتهام توطئه ترور سفير عربستان، بر افزايش تحريم ها عليه ايران تاكيد دارد، اما آشكار شده كه ايران راههايي براي فرار از تحريم ها خواهد يافت و به مبادلات بازرگاني روزمره خود با شركت هاي زيادي كه به دنبال حداكثر كسب سود از مبادله تجاري با ايران هستند ادامه خواهد داد. فقدان گزينه براي آمريكا به عنوان كفيل اصلي امنيت عربستان سعودي به معناي آن است كه رياض نيز در محيط فعلي از گزينه هاي اندكي در برابر ايران برخوردار است.
گزارش استراتفور مي افزايد: مهمترين نگراني عربستان درباره درگيري نظامي، هراس از پاسخ پنهان ايران در بخش ساحلي شرقي شبه جزيره عربستان است. عربستان در حال حاضر از شرايط وخيم بحرين احساس نگراني مي كند و از آن بيم دارد كه گسترش اين ناآرامي ها، به استان نفت خيز الشرقيه كشيده شود. توانايي ايران تنها به حضور در لبنان و عراق محدود نمي شود. به سود عربستان است كه القا كند از حمايت آمريكا برخوردار است اما با اين حال، واقعيت ها و شرايط موجود آشكار مي كند عربستان تا چه حد در تلاش براي فشار عليه ايران محدوديت دارد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6790&tab=rooz