نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
روحاني شيعه عربستان: رژيم آل سعود در پي قتل عام شيعيان است


تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۰

يك روحاني شيعه و مبارز در عربستان كه تحت فشار شديد محافل امنيتي قرار دارد، با انتقاد از انتساب اعتراضات مردم اين كشور به خارج گفت مردم عربستان قبل از پيروزي انقلاب ايران مورد سركوب قرار داشتند و معترض بودند. آيا آن موقع هم دخالت خارجي مطرح بود.
به گزارش کیهان، شيخ نمير النمير گفته است: در طول دهه هاي گذشته ما تحت ظلم، بي عدالتي و ترس و رعب بوديم. از زماني كه متولد مي شويد، شما توسط ترس، و رعب و بازجويي و سوءاستفاده احاطه شده ايد. ما در يك جو پر از رعب و وحشت به دنيا آمديم. ما حتي از ديوارها هم مي ترسيديم.
به گزارش «انتخاب»، وي افزود: چه كسي در بين ما با بي عدالتي و ترس در اين كشور آشنا نيست؟ من 55 ساله هستم و بيش از نيم قرن از تولدم مي گذرد و تا امروز من هيچوقت احساس امنيت در اين كشور نكرده ام.
النمير گفت: شما هميشه متهم و تحت تهديد هستيد. رئيس نيروي امنيتي شهر، به من در زماني كه دستگير شده بودم گفت همه شما شيعيان بايد كشته شويد. اين حرف را خود رئيس نيروهاي امنيتي شهر به من گفت. اينها سعي در توطئه براي قتل عام دارند. ما پذيراي آن هستيم. ما اينجا هستيم. خون ما هزينه كمي است كه بايد در دفاع از ارزش هايمان بدهيم. ما از مرگ نمي ترسيم و آرزوي شهادت داريم.
آيت الله النمير گفت: چندين ماه پيش، شعله افتخار در روح جوانان روشن شد. در واقع شعله آزادي روشن شد. مردم به خيابان ها آمدند و خواستار احترام و آزادي و تغيير شدند. افرادي وجود دارند كه به طور غيرمنصفانه 16 سال است كه زنداني هستند. بعلاوه، نيروي سپر جزيره و ارتش سعودي به بحرين حمله كردند. آنجا هم بسياري دستگير شدند. وي مي افزايد: خب، چه كسي درگيري ها را شروع كرد؟ اين درگيري ها در اواميه توسط حكومت شروع شد نه مردم. رژيم سعودي مي گويد كه ما به دستور يك كشور خارجي عمل مي كنيم. آنها از اين بهانه دروغين استفاده مي كنند. منظور آنها از يك كشور خارجي ايران است.
وي گفت: در دسامبر سال 1978، انتفاضه اي براي دفاع از آبروي اواميه شروع شد. در آن زمان، پليس به شهر حمله كردند. تاريخ دقيقش روز 10 دسامبر سال 1978 يعني قبل از خلع شاه ايران بود. وي گفت: دقيقا 4 ماه قبل از سقوط شاه بود. گروهي از مردم مي خواستند مراسم عزاداري براي امام حسين(ع) اجرا كنند. اصلا سياسي و امنيتي هم نبود اما نيروهاي امنيتي سر رسيدند و حمله كردند. در آن شب، 100 نفر دستگير شدند. اين اتفاق در دسامبر سال 1978 قبل از سقوط شاه بود. پس اينها چطور مي توانند در مورد دخالت خارجي صحبت كنند؟
النمير گفت: شما دائم در مورد يك كشور خارجي صحبت مي كنيد. شهامت داشته باشيد اسم آن كشور را ببريد. آيا جرات اشاره به نامش را هم نداريد؟
وي در ادامه با اشاره به حكومت آل سعود گفت: اين چه كشوري است؟ رژيمي كه به من ظلم مي كند. رژيمي كه پول من را مي دزد. رژيمي كه خون مرا مي ريزد. من نمي دانم معناي كشور چيست.
النمير افزود: ما فقط به خدا وفاداريم نه آل سعودي. وفاداري ما به خدا است نه اين كشور يا هر كشور ديگري. وفاداري ما به خدا و كساني است كه الله به آن قدرت داده است.
    
  

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6792&tab=rooz