نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
محسن رضائی: از افشاگری موسوی درباره جنگ استقبال می کنم


تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۹

 

محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ناگفته ای از جنگ و پایان آن باقی نمانده است، با اشاره به ادعای موسوی درباره افشاگری هایش، اظهار داشت: این قبیل ادعاها برای فرار از مدیریت اقتصادی ناردست آن زمان است. با این حال من از افشاگری وی استقبال می کنم.

وی با بیان اینکه ما همان زمان نیز انتقادات زیادی به نحوه مدیریت اقتصادی دوران جنگ داشتیم تصریح کرد: نگاه خودکفائی که در حوزه مدیریت جنگ بود در بخش اقتصاد نبود و همین دلیل باعث شد که جنگ هم تحت تاثیر قرار بگیرد.

محسن رضائی در ادامه به نامه خود در پایان جنگ که برخی آنرا مورد انتقاد قرار می دهند اشاره کرد و گفت: این نامه ارتباطی به پایان جنگ نداشت. در این نامه ذکر کرده بودم که اگر امکانات بدهید چند ماه دیگر، بسیجی ها در کف خیابان های بغداد خواهند بود.

محسن رضائی در ادامه با اشاره به تلاش برای خودکفائی در حوزه تجهیزات نظامی به سختی های آن دوره اشاره کرد و به ذکر خاطره ای از دوران جنگ پرداخت و گفت: یک روز به من گفتند فردی هست که اختراع جدیدی دارد و مدعی است که با این اختراع می تواند همه خط جنگی عراق را نابود کند. مسئولین امر توضیح دادند که وی بمب های چند تنی را به موشک کاتیوشا وصل کرده است و مدعی است به این وسیله می تواند خط را به مساحت زیادی نابود کند.

رضائی ادامه داد: آقای رفیق دوست این فرد را به آقای هاشمی معرفی کرد و به من هم گفتند که این اختراع را تست کنید.

رضائی در ادامه گفت: این وسیله را سوار بر تویوتا کردند و برای امتحان به جای قابل اطمینانی بردند اما وقتی شلیک شد روی هوا منفجر شد و نزدیک بود همه اطرافیان و کسانی که برای امتحان رفته بودند صدمه ببینند.

محسن رضائی همچنین به جلسه خود با احمدی نژاد درباره تحریم اشاره کرد و گفت: برای امثال من که مرد جنگ هستیم قابل قبول نیست که بخواهیم به خاطر برخی اختلافات سیاسی نسبت به تهدیدات اصلی برای نظام بی توجه باشیم.

وی ادامه داد: مدتی پیش با رئیس جمهور جلسه داشتیم و نکاتی که به نظرم می رسید برای مقابله با تحریم مناسب است را در این جلسه مطرح کردم.

وی به 5 توصیه خود برای مقابله با تحریم اشاره کرد و گفت: تقویت بخش حقوق بین المللی وزارت امور خارجه، تقویت بخش خصوصی، ایجاد مدیریت یکپارچه، حمایت از تولید ملی، تقویت روابط خارجی با کشورهای همسایه از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه به رئیس جمهور داده شد.

وی ادامه داد که بزودی این طرح را برای ارائه به رئیس جمهور مکتوب می کنم و ممکن است مورد انتشار عمومی هم قرار دهم.

وی همچنین اظهار داشت: رئیس جمهور از سخنان و این طرح استقبال کرد و قرار شد ترتیب اثر دهد و در صورت لزوم جلسات هم ادامه پیدا کند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=681&tab=rooz