نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
درخواست ايران از سازمان ملل براي الزام احمد شهيد به تصحيح گزارش خود عليه ايران


تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۰

سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در واكنش به گزارش حقوق بشري احمد شهيد، آن را تكراري و كذب خوانده و خواستار تصحيح آن شد.
به گزارش کیهان، اسحاق آل حبيب سفير و معاون نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورك، در كميته حقوق بشر و امور اجتماعي مجمع عمومي اين سازمان طي سخنراني، ديدگاه هاي اصولي كشورمان درخصوص حقوق بشر و گزارش اخير گزارشگر ويژه حقوق بشر را تشريح كرد.
سفير و معاون نمايندگي كشورمان تصويب قطعنامه شوراي حقوق بشر درخصوص شرايط حقوق بشر كشورمان كه بر اساس آن گزارشگر ويژه منصوب شد را نتيجه رويكرد يكجانبه توام با اغراض سياسي آمريكا و متحدان اروپايي اش دانست و تصريح كرد: آمريكا به عنوان دشمن اصلي جمهوري اسلامي ايران از هيچ تلاشي براي فريب جامعه بين المللي از طريق اطلاعات گمراه كننده و جعلي دريغ نمي كند.
وي محتواي گزارش گزارشگر ويژه را غيرعادلانه، غيرمعتبر و غيرقابل قبول دانست و تاكيد كرد: ما قويا معتقديم كه گزارش كنوني گزارشگر ويژه از بسياري از دستاوردها و تحولات مثبت حقوق بشر در كشورمان غفلت كرده است. به علاوه گزارش از بخشي نگري و فقدان تعادل رنج مي برد.
سفير و معاون نمايندگي كشورمان اضافه كرد: گزارشگر ويژه در اين گزارش به جاي تمركز بر روند و فرآيند حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، به موارد خاصي اشاره دارد كه بيشتر آنها تاريخ گذشته و ادعاهايي بي اساس است.
آل حبيب آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي ارائه اطلاعات به گزارشگر ويژه جهت تهيه يك گزارش منصفانه، متعادل، غيرسياسي و غني و براساس مدارك معتبر براي نشست نوزدهم شوراي حقوق بشر اعلام كرد.
سفير و معاون نمايندگي كشورمان سياست جمهوري اسلامي ايران را در جهت همكاري با گزارشگران ويژه موضوعي دانست و افزود: ايران مصمم به همكاري با مكانيسم حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از اين رو از گزارشگران ويژه موضوعي در سال 2002 براي بازديد از كشور دعوت به عمل آورده و ما اين دعوت را به عنوان يك رويكرد اصولي در نظر مي گيريم و براين اساس تاكنون شش گزارشگر ويژه از جمهوري اسلامي ايران بازديد به عمل آورده اند.
آل حبيب در پايان با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره معتقد به همكاري و تعامل مثبت با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر بوده و در اين چارچوب قصد دارد كه از دو گزارشگر ويژه در سال 2012 دعوت كند، از دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر درخواست كرد كه پيش نويس گزارش گزارشگر ويژه را بر مبناي نظرات ارائه شده از سوي كشورمان تصحيح كرده و ادعاهاي تكراري و كذب را حذف كند.
همچنين احمد شهيد در گفت وگو با رسانه ها اعلام كرد: به اعتقاد من حكومت ايران حقيقتا به آنچه در دنياي خارج گفته مي شود اهميت مي دهد و به همين علت است كه مي كوشد عضو شوراي حقوق بشر و ساير نهادهاي سازمان ملل باشد.
در همين حال رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي در مورد وضعيت حقوق بشر در آمريكا گفت:سال هاست كه ملت آمريكا تحت شديدترين سركوب ها قرار داشته و حتي نمي تواند براي بيان اعتراض به سياست هاي سردمداران كاخ سياه راهپيمايي مسالمت آميز داشته باشد.
زهره الهيان با اشاره به آتش زدن پرچم رژيم صهيونيستي در آمريكا و اعتراض معترضان وال استريت به كارتل هاي صهيونيستي، افزود: امروز موج نفرت از رژيم صهيونيستي در آمريكا كه سال هاست سران اين رژيم، اشغالگران صهيونيست را خط قرمز خود مي دانند، رسيده است.
    
  

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6813&tab=rooz