نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پيشنهاد روسيه ، چين ، برزيل و هند; صدور قطعنامه عليه تحريم هاي ضد ايراني آمريكا


تاریخ: ۱ مهر ۱۳۸۹

به گزارش کیهان وزير خارجه برزيل از تلاش گروه بريك شامل كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين براي تصويب قطعنامه عليه سياست تحريم يك جانبه در مجمع عمومي سازمان ملل خبر داد.
به گزارش خبرگزاري روسي ايتارتاس وزير خارجه برزيل گفت: كشورهاي عضو گروه بريك از مجمع عمومي سازمان ملل مي خواهند كشورهايي را كه اقدام به وضع تحريم هاي يك جانبه عليه ديگر كشورها مي كنند مورد سرزنش قرار دهد.
سلسو آموريف افزود: اگر قطعنامه اي در اين باره در مجمع عمومي تصويب شود مي تواند به از ميان بردن مشروعيت تحريم هاي وضع شده عليه ايران در خارج از چارچوب سازمان ملل و شوراي امنيت كمك كند.
آموريف گفت: وزراي خارجه اين گروه روز سه شنبه در نيويورك درباره قطعنامه پيشنهادي در اين خصوص مذاكره كردند. وي به رويترز گفت: ما در حال دستيابي به نوعي هماهنگي سياسي در زمينه قطعنامه هاي مجمع عمومي هستيم.
وي افزود: در برخي موارد ما حتي با تحريم هاي چندجانبه مخالف هستيم و مطمئنا تحريم هاي يك جانبه مورد استقبال ما قرار نمي گيرد؛ زيرا خارج از سيستم سازمان ملل است. نام بريك براي اين گروه، اولين بار در سال 2003 توسط موسسه تحقيقاتي گلدمن ساكس ارائه شده است.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=689&tab=rooz