نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
احمدي مقدم: كاهش مدت خدمت سربازي صلاح نيست


تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۰

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه تهديد هميشه براي كشور وجود دارد گفت: كاهش مدت خدمت سربازي به صلاح امنيت كشور نيست.
به گزارش خبرگزاري ها سردار اسماعيل احمدي مقدم ديروز در سيزدهمين نشست استاني پيشگيري از جرايم نيروهاي مسلح افزود: در ايامي كه جنگ نيست تهديد وجود دارد و وجود نيروهاي مسلح آماده براي دفاع از كشور يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
وي گفت: كسب مهارت هاي اجتماعي يكي از ضروريات دوران خدمت وظيفه سربازان است، استفاده از سربازان تنها در امور خدماتي و اجرايي، اقدام مناسبي نيست بلكه بايد آنان در اين مدت با يك حرفه مورد نياز جامعه آشنا شوند.
احمدي مقدم با بيان اينكه سربازي بيكاري نيست گفت: تقدس خدمت سربازي كمرنگ شده است.
وي با بيان اينكه دفاع به عنوان يك وظيفه همگاني مطرح است، گفت: تقدس اين خدمت بايد همواره مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه تقدس خدمت سربازي كمرنگ شده است.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه وظيفه دفاع، يك وظيفه ضروري است، افزود: آمادگي سربازان در مواقع حساس مانع از وقوع حوادث مي شود و اين آمادگي سربازان اجازه عملي شدن تهديدات را به دشمنان نخواهد داد.
احمدي مقدم با بيان اينكه سربازي دوران علافي و بيكاري نيست، افزود: سربازان كار بزرگي انجام مي دهند چرا كه عاملي براي عملي نشدن تهديدات هستند.
وي با بيان اينكه نگرش افراد به خدمت سربازي بايد تغيير كند، گفت: در حال حاضر مردم تصور مي كنند دوران سربازي دوران علافي است و اوج جواني يك فرد را از او مي گيرد، در حالي كه اين نگرش بايد تغيير كند.
فروش سربازي
نوعي تحقير سربازان است
احمدي مقدم با بيان اينكه لباس سربازي از لحاظ جنس از بدترين لباس هاي نيروهاي مسلح است، گفت: در حال حاضر با جوان هايي روبرو هستيم كه نان ندارند اما به دنبال لباس هاي مارك دار هستند و نمي توان لباس هايي را كه در شأن اين افراد نيست به آنان بدهيم.
وي با اشاره به اينكه نبايد فرار از سربازي به افتخار افراد تبديل شود، به بحث فروش سربازي اشاره و اظهار كرد: فروش سربازي نوعي تحقير سربازان است، چرا كه پول به ابزاري براي فرار از دوران سربازي بدل شده است.
احمدي مقدم با اشاره به وضعيت برخورد با سربازان گفت: تحقير و بي تفاوت بودن نسبت به سرنوشت فرد و خانواده اش نبايد صورت گيرد. همواره در برخورد با سربازان بحث تنبيهي مطرح است در حالي كه بايد امتيازات ويژه به سربازان منضبط داده شود.
ويزاي 150 زائر مدينه
جعلي بود
فرمانده نيروي انتظامي گفت: طبق اطلاعاتي كه تاكنون به دست رسيده ويزاي 150نفري كه در مدينه دچار مشكل شده اند جعلي بوده است.
احمدي مقدم افزود: شوراي حج و زيارت از سال گذشته اجازه داد افراد به صورت انفرادي اقدام به حضور در مناسك حج كنند تا بتوانند تسهيلات بهتري به ديگر زائران ارائه دهند.
احمدي مقدم خاطرنشان كرد: اما اين كار داراي آفاتي بود كه دريافت ويزاي جعلي از آفات اين اقدام بود و يك عده سودجو از اين موقعيت سوءاستفاده كردند و اين مشكلات را به وجود آوردند.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه براي تكميل شدن اطلاعات بايد منتظر بازگشت آنها به ايران بود، افزود: طبيعي است با علائمي كه در حال حاضر در ويزا وجود دارد تشخيص جعلي يا اصل بودن آنها كار سختي نيست و به خاطر همين آنها به دام افتادند.
حقوق پايين رضايت سربازان را كاهش داده است
رئيس پليس پايتخت نيز گفت: افراد تصور مي كنند كه دوران سربازي موجب اتلاف وقت و از دست دادن فرصت هاي شغلي و تحصيلي است.
سردار حسين ساجدي نيا با اشاره به عوامل سازماني موثر در پذيرش خدمت سربازي گفت: افزايش جمعيت سربازان موجب شده است كه اكثر آنان در مشاغل خدماتي به كار گرفته شوند و همين موضوع سبب سرخوردگي آنان شده است.
وي با بيان اينكه ناسازگاري تحصيل با سمت سربازان موجب نارضايتي قشري از اين توده شده است گفت: پايين بودن سطح حقوق و كمبود امكانات رفاهي ميزان رضايتمندي سربازان از خدمت را كاهش داده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6929&tab=rooz