نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جاسوسي عليه دانشجويان مسلمان در انگليس


تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۰

معاون فدراسيون جوامع اسلامي دانشجويان انگليس گفت: دانشجويان مسلمان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي انگليس با چالش هاي متعددي مواجه هستند و از مشكلات و محدوديت هاي زيادي رنج مي برند.
«آلا السامرايي» به ايرنا گفت: عامل اصلي اين مشكلات را رشد پديده «اسلام هراسي» در دانشگاه هاي انگليس خواند و افزود: يكي از بزرگترين چالش هاي ما در حال حاضر اجراي برنامه اي موسوم به «پيشگيري از افراط گرايي» توسط دولت است كه به نظر ما هدف اصلي آن ايجاد محدوديت براي دانشجويان مسلمان و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي آنان مي باشد.وي اظهار داشت: براساس اين برنامه دولتي، در واقع دانشجويان مسلمان از همان ابتدا متهم و مظنون هستند و بايد تحت مراقبت هاي ويژه قرار بگيرند.وي گفت: برخي از مقامات و استادان دانشگاه ها براساس اين برنامه، عليه دانشجويان مسلمان شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و كالج هاي انگليس و تشكل هاي اسلامي جاسوسي مي كنند و اطلاعات مربوط به دانشجويان را بطور غيرقانوني در اختيار پليس و سازمان هاي امنيتي قرار مي دهند.
السامرايي تاكيد كرد: اين محدوديت ها و مشكلات نه به خاطر نقض مقررات و قوانين توسط دانشجويان مسلمان بلكه فقط به دليل مسلمان بودن آنان اعمال مي شود.وي افزود: دانشجويان مسلمان در حال حاضر براي انجام امور مذهبي خود نيز در دانشگاه ها با موانع زيادي مواجه هستند كه از جمله آنها پوشيدن حجاب و داشتن ظاهري اسلامي است.وي گفت: با اينكه براساس قوانين و مقررات موجود، داشتن حجاب در دانشگاه ها آزاد است ولي دختران مسلمان در وارد متعدد بصورت لفظي و فيزيكي هدف اهانت افراد نژادپرست و افراطي در دانشگاه ها قرار گرفته اند كه ما برخي از اين حوادث را كه از دانشجويان گزارش كرده اند، در اختيار مقامات قرار داده ايم.
السامرايي همچنين از همه دانشجويان مسلمان در دانشگاه هاي انگليس كه تعدادشان حدود 250 هزار نفر تخمين زده مي شود، خواست در مقابل افراط گرايي و اسلام هراسي بايستند و از حق خود دفاع كنند.«در صورتي كه مسلمانان و ديگر فعالان مدني مخالف نژادپرستي با هم متحد شوند و در مقابل گسترش نفرت مذهبي مقاومت كنند، مطمئنا افراد و گروه هاي نژادپرست نمي توانند به همين راحتي مسلمانان و ديگر اقليت ها را هدف حملات لفظي و فيزيكي خود قرار دهند.» وي گفت: اسلام هراسي معادل نژادپرستي است و ما بايد بدون هراس، مخالفت خود را با اين پديده اعلام كنيم.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6931&tab=rooz