نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
احضار كاردار سوئيس به وزارت خارجه


تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۰

به دنبال افشاي دخالت دولت آمريكا در اقدامات تروريستي عليه كشورمان از سوي مقام معظم رهبري و ارائه برخي از اسناد مربوطه توسط سعيد جليلي، كاردار سوئيس در تهران در غياب سفير اين كشور به وزارت خارجه احضار شد.
به دنبال افشاي دخالت دولت آمريكا در اقدامات تروريستي عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري و ارائه برخي از اسناد مربوطه توسط سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در مراسم روز ملي مبارزه با استكبارجهاني، كاردار سوئيس در غياب سفير آن كشور به عنوان حافظ منافع آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.
رئيس دفتر آمريكاي شمالي در اين ملاقات تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران اسناد و قرائن متقني درخصوص حمايت دولت آمريكا و دخالت عناصر مرتبط با آن در طراحي عمليات تروريستي عليه مقامات، دانشمندان و ساير اهداف در ايران در اختيار دارد. اين رفتار دولت آمريكا در تعارض آشكار با تعهدات بين المللي آن كشور مي باشد، لذا لازم است در اسرع وقت دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي از طريق اقدامات تروريستي ياد شده توسط واشنگتن متوقف شود.
وي در عين حال اعلام كرد: با توجه به ماهيت ترديدناپذير اسناد موجود، مسئوليت هرگونه اقدام تروريستي عليه مقامات و اهداف ايراني متوجه دولت آمريكا خواهد بود.
اشتاينر كاردار سوئيس با استماع مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: مراتب به واشنگتن منعكس و هرگونه نتيجه دريافتي را به وزارت امور خارجه اعلام خواهدكرد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6942&tab=rooz