نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
5 پيشنهاد ايران به اجلاس سران صادركننده گاز


تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۰

وزير نفت كه به نيابت از رئيس جمهوري در نخستين اجلاس سران صادركنندگان گاز در دوحه شركت كرده بود، 5 پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران را به اين اجلاس ارائه كرد.
رستم قاسمي در اجلاس مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) تصريح كرد: مديريت جامع بازار، صيانت از انرژي هاي فسيلي، ثبات بازار، برگزاري نشست منظم سران براي حفظ منافع مشترك و رسيدن به برنامه مشترك و همكاري كشورها در زمينه فناوري و استفاده از تجربه هاي يكديگر براي توليد بهينه انرژي از جمله پيشنهادهاي ايران دراين اجلاس بود.
وزير نفت در مورد ديگر محورهاي مورد تأكيد دراين اجلاس گفت: كشورهاي عمده مصرف كننده گاز به بازار فشار مي آورند و قيمت هاي نازل را خواستارند، از سوي ديگر اين كشورها ماليات هاي بسيار سنگيني بر گاز اعمال مي كنند، در نتيجه اين فرآورده بسيار گران بدست مصرف كنندگان مي رسد كه اين موضوع به پيشنهاد ايران در نشست اخير بررسي شد.
وي افزود: دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران به دليل مشغله كاري نتوانست دراين اجلاس شركت كند.
نخستين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز روز سه شنبه 24 آبان با حضور 12 كشور به عنوان عضو دائم و سه كشور عضو ناظر در مجمع كشورهاي صادركننده گاز در دوحه برگزارشد. كشورهاي عضو مجمع صادركنندگان گاز 42 درصد از توليدكنندگان جهان، 70 درصد از ذخايرگازي جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبيعي مايع شده (ال.ان.جي) را در اختيار دارند.
بيانيه پاياني نشست
شركت كنندگان درنخستين نشست سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز با صدور بيانيه اي برلزوم عادلانه شدن قيمت گاز طبيعي تاكيد كردند.
دراين بيانيه برلزوم رسيدن به قيمتي عادلانه براي گاز طبيعي تاكيد شده و آمده است: لازم است به قيمتي عادلانه براي گاز طبيعي بر پايه قيمت نفت برسيم.اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز در بيانيه خود تاكيد كرده اند: كشورهاي عضو اهميت انعقاد قراردادهاي بلند مدت براي كشورهاي صادركننده و واردكننده گاز را درك مي كنند.
بيانيه مزبور همچنين خواستار تقويت همكاري ها ميان كشورهاي عضو و مصرف كنندگان به ويژه در بخش تكنولوژي شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7009&tab=rooz