نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سوره پيركننده پيامبر(ص)


تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۰

پرسش:
كدام سوره از سوره هاي قرآن به «مشيبه الرسول» يا پيركننده پيامبر گرامي(ص) معروف است. و چرا به اين عنوان ناميده شده است؟
پاسخ:
سوره هود كه يازدهمين سوره قرآن كريم است، همان سوره اي است كه «مشيبه الرسول» يا پيركننده پيامبرگرامي(ص) معروف است. علت نامگذاري اين سوره به اين نام، اين است كه در حديث نبوي آمده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «شيبتني سوره هود- سوره هود مرا پير كرد» وقتي علت را از پيامبر پرسيدند، آن حضرت فرمود: به خاطر آيه شريفه «فاستقم كما امرت...» (هود-112) پس همان گونه كه فرمان يافته اي استقامت كن.
از ابن عباس نقل شده است كه آيه اي شديدتر و سخت تر از آيه« فاستقم كماامرت و من تاب معك ولاتطغوا انه بما تعملون بصير» پس همان گونه كه فرمان يافته اي استقامت كن و همچنين كساني كه با تو (به سوي خدا) آمده اند (بايد استقامت كنند) و سرپيچي و طغيان نكنيد، كه او (خدا) به آنچه انجام مي دهيد بسي بينا است. (هود-112) بر پيامبراسلام (ص) نازل نشده است. (بحارالانوار، ج71، ص25)
ترديدي نيست كه رسول برگزيده خدا(ص) داناي حقيقي به حقايق قرآني است، او بهتر از هركسي حقايق را مي فهمد و بيشتر ازديگران از قرآن تأثير مي پذيرد، پس اگر چنين كسي كه عالم و عارف واقعي و حقيقي به قرآن كريم است، هنگام قرائت و عمل به دستورات و آموزه هاي آن و تحت تأثير سنگيني معارف قرآن كريم، دچار پيري شود، جاي شگفتي و تعجب نيست، و درهمين راستا از امام محمدباقر(ع) نقل شده كه رسول خدا(ص) فرمود: من در شگفتم كه هنگام تلاوت قرآن چرا و چگونه دچار پيري نمي شوم. (الكافي، ج2، ص632).
همچنين در روايت نبوي ديگر پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «سوره هاي هود، واقعه، مرسلات و عم يتساءلون، مرا پير كردند.» (وسايل الشيعه، ج6، ص172)
نكته لطيفي كه دراينجا وجود دارد اين است كه مشابه معنايي اين آيه در سوره شوري آيه 51 آمده است لكن با اين تفاوت كه در آيه سوره شوري، «و من تاب معك» نيامده است و خطاب آيه فقط شخص پيامبر(ص) مي باشد. اما در سوره هود از آنجا كه راهبرد استقامت ورزيدن شامل پيروان آن حضرت نيز شده است لذا پيامبر گرامي(ص) سوره هود را مي فرمايد كه موجب پيري رسول خدا(ص) شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7105&tab=rooz