نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
قطعه شعری از محمدرضا جعفری برای مقام معظم رهبری


تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰

اولاد پیامبر ، فرزند امام امت و رهبر ایران
او خامنه ای سید و فرزانه ای از مهد دلیران

اسلام ز این قامت خوشبوتر از بوی گل
واجب شده تا حفظ شود مکتب و از او بشود پاس

دین در گرو عشق و محبت ز وجودش به یقین است
حقا که صفا منشا ئی از مهر به این والی دین است

هر مرد و زنی وادی عرفان و صفا را که ببیند
در مرتبه ی خویش از این گل که مراد است بچیند

ما عاشق روی تو و راه تو و هر آنچه نمائی
ای سید و ای مرشد ما بارقه ات لطف الهی

چون قامت سر سبز  تو در   باغ   وجود   همه ی ماست
فیض است و به این فیض و به این شان درود همه ی ماست

ای جعفری از حب به او فخر نماید همه عالم
از عشق ولایت بدهم در ره او آنچه که دارم

شعر : محمدرضا جعفری

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7163&tab=rooz