نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سیر تحول یک سردار + عکس


تاریخ: ۳ مهر ۱۳۸۹

به گزارش خبرنگار جهاد و مقاومت مشرق ، کمتر کسی است که نام حاج احمد متوسلیان را نشنیده باشد ؛ بنیانگذار لشکر 27 محمد رسول الله ( سپاه محمد رسول الله امروز) و از فاتحان اصلی خرمشهر . امروز قریب به سه دهه از ربایش حاج احمد متوسلیان توسط مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان می گذرد.
 به بهانه چند قطعه عکس ، یادی می کنیم از آن سردار دشمن شکن که باعث آبرو و مباهات بسیج جهانی مستضعفین است.
 تصاویر زیر با این رویکرد انتخاب شده و به ترتیب سنی چیده شده اند که مشخصات ظاهری حاج احمد در هر کدام از این عکس ها، مسیر تحول جوانی بی نام و نشان از خیل مردم ستمکشیده ایران را به سرداری کفر شکن نشان دهد.

sh1.jpg
احمد متوسلیان در اواخر دهه 30

sh2.jpg
احمد متوسلیان در اوایل دهه 40

sh3.jpg
احمد متوسلیان در اواخر دهه 40

sh4.jpg
احمد متوسلیان در اوایل دهه 50

sh5.jpg
گروهبان وظیفه احمد متوسلیان

sh6.jpg
پاسدار حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=726&tab=rooz