نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
موفقيت پليس در جلوگيري از ترويج بي حجابي


تاریخ: ۱۰ دي ۱۳۹۰

جانشين فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه تكريم پوشش و عفاف و پاكيزگي سيماي جامعه جزو ماموريتهاي مستمر و هميشگي پليس است گفت: اجراي طرح امنيت اخلاقي در گسترش بي حجابي در كشور جلوگيري خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري ها سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: وضعيت پوشش در جامعه بهبود يافته است اما مورد قبول نيست و به نظر مي رسد اين وضعيت مي تواند بهتر شود. در گذشته جامعه به سمت بي حجابي پيش مي رفت اما پليس با اجراي طرح امنيت اخلاقي از اين موضوع جلوگيري كرد.
وي با اشاره به تداوم برخورد قاطع با اراذل و اوباش تاكيد كرد: با اجراي طرح برخورد با اراذل و اوباش وضعيت اين حوزه نيز بهبود چشمگيري يافت و مردم ديگر شاهد گردن كشي اراذل و اوباش نيستند.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي از جمع آوري معتادان پرخطر از سطح شهرها خبر داد و افزود: معتادان پرخطر از سطح شهر جمع آوري و به مراكز درماني منتقل شدند. همچنين اميدواريم با اجراي طرح برخورد با خرده فروشان موادمخدر و پاكسازي اين افراد وضعيت جامعه مناسبتر شود.
سردار رادان با بيان اينكه مداخله در حيطه هاي اخلاقي بايد با لحاظ كردن تمامي جوانب اخلاقي و اقتدار همراه با تدبير و عقلانيت و اخلاق و ادب است تصريح كرد: پليس موظف است در چارچوب قانون و متناسب با خواسته هاي شهروندان به «مداخله» جدي، موثر و هوشمندانه در برابر كجروي ها و ناهنجاري هاي اجتماعي بپردازد.
پليس سايبري با فضاهاي مجرمانه برخورد خواهد كرد
سردار رادان همچنين با اشاره به راه اندازي سفارت مجازي آمريكا در ايران گفت: شهروندان ما خودشان بلدند جواب سفارت مجازي آنان را بدهند.
وي افزود: نگاه ما به راه اندازي سفارت مجازي يك نگاه توطئه اي است كه همواره آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس براي كشور ما داشته اند.
جانشين فرمانده ناجا سفارت مجازي آمريكا را فضايي پوچ و توخالي دانست كه پديدآورندگان نتيجه اي از آن نخواهند گرفت. رادان همچنين درباره برخورد پليس با اين سايت با بيان اينكه پليس در فضاي مجازي يكسري وظايفي برعهده دارد خاطرنشان كرد: در همين راستا پليس سايبري با فضاهاي مجرمانه برخورد خواهد كرد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7264&tab=rooz